17. marts 2023

Webinar: GIS/DATA/Klimatilpasning

KL og FOSAKO gennemfører frem til sommeren 2023 et kompetenceudviklingsforløb ift. kommunernes arbejde med klimatilpasning. Den primære målgruppe er kommunernes GIS/geodata-medarbejdere, men det anbefales, at der også deltager klima-medarbejdere, da et af målene er at få lukket gap'et mellem GIS og Klima-faglighederne.

Forløbet vil bestå af 5 webinarer, som optages. Og en fysisk kursusdag i GeoData samarbejde Vi har sat som forudsætning for deltagelse i kursusdagen, at man har set de 5 webinar, for at vi kan starte på nogenlunde samme niveau.

Som introduktion til kurset tilbyder vi 5 webinarer, som indrammer opgaverne med klimatilpasningsplaner og udarbejdelse af temaet Klimatilpasning i kommuneplanerne. Selv om man ikke deltager på kursusdagene, kan man godt få udbytte af webinarerne.

Alle webinarer optages og vil efterfølgende være tilgængelige på KL’s hjemmeside under projekt Dataunderstøtte Klimatilpasning.

Datoer og tema for de 5 webinarer

Alle webinarer starter kl. 9.00 og varer mellem 60 og 90 minutter.

11/4 60 min. Webinar 1 Intro og afgrænsning af den samlede pakke af webinar og kursus.

 1. Hvad kan en god klimaplan består af, hvordan skabes den? Oplæg og samtale ved Mia Holmbo Lind, Klimaanalytiker, Concito; og Boris Schønfeldt, Klimakoordinator, KKR Syd.
 2. Hvor finder jeg data? Oplæg ved Per S. Kaspersen, Senior Specialist, LNH water
 3. Kort om lovgivning. Hvilke opgaver og temaer er lovbestemte, hvilke er frivillige med større frihedsgrader. ved Lars Kaalund, Chefkonsulent, KL

20/4 60 min. Webinar 2 Farekortlægning. Hav og Vandløb.

 1. Oversvømmelseskortlægning fra havet ved Kystdirektoratet.
 2. Oversvømmelser fra vandløb. Oplægget er en visuel overflyvning over metodevalg og datagrundlag, muligheder og begrænsninger - med fokus på hvorfor ikke to oversvømmelseskort er helt ens ved Mathias Kusk, Specialist, WSP

25/4 90 min. Webinar 3 Farekortlægning. Nedbør og Grundvand.

 1. DMI Klimaatlas – Overblik over klimatilpasningsrelevante data, oplæg ved Mark Payne, Faglig leder af Klimaatlas, DMI.
 2. Oplæg om metoder til oversvømmelseskortlægning fra skybrud ved Birgit Paludan, Formand for Spildevandskomiteens faglige udvalg.
 3. Oplæg om oversvømmelseskortlægning fra terrænnært grundvand. Hvilke data kan hentes i HIP, og hvilke forbehold skal iagttages. ved Eva Bøgh, Hydrolog og Chefkonsulent, SDFI.

28/4 90 min. Webinar 4 Værdikortlægning.

 1. Begreber, metoder, og inddragelse af kommunes egne data. Oplæg ved Kirsten Halsnæs, Professor, DTU.
 2. Eksempel på værdikortlægning af markedsomsatte og ikke-markedsomsatte elementer. Oplæg ved Reno Lindberg, Specialkonsulent, Silkeborg Kommune.
 3. Værdikortlægning i områder omfattet af EU’s oversvømmelsesdirektiv. Ved Kystdirektoratet.

03/5 60 min. Webinar 5 Risikokort i praksis.

  1. Når fare og sårbarhed samles, får man risiko. Oplæg om risikokortlægning og hvordan denne kan anvendes til beslutningsstøtte i relation til klimatilpasning ved Marianne Skov, Senior Specialist, Rambøll
  2. Kommunikation og visualisering. Forskellige målgrupper, og forskellige typer af data til visualisering. Kombinationer mellem at bruge foto og kort, kollager mv. , bred paletten ud – så de tekniske kort suppleres. Der tages afsæt i eksempler på kort og visuelle metoder ved Katrina Wiberg, Associeret Professor, Cand.arch. MDL, PhD, Arkitektskolen Aarhus.
Arrangement

Webinar: GIS/DATA/Klimatilpasning

×

Log ind