17. marts 2023

Webinar: GIS/DATA/Klimatilpasning

KL og FOSAKO gennemfører frem til sommeren 2023 et kompetenceudviklingsforløb ift. kommunernes arbejde med klimatilpasning. Den primære målgruppe er kommunernes GIS/geodata-medarbejdere, men det anbefales, at der også deltager klima-medarbejdere, da et af målene er at få lukket gap'et mellem GIS og Klima-faglighederne.

Forløbet vil bestå af 5 webinarer, som optages. Og en fysisk kursusdag i GeoData samarbejde Vi har sat som forudsætning for deltagelse i kursusdagen, at man har set de 5 webinar, for at vi kan starte på nogenlunde samme niveau.

Som introduktion til kurset tilbyder vi 5 webinarer, som indrammer opgaverne med klimatilpasningsplaner og udarbejdelse af temaet Klimatilpasning i kommuneplanerne. Selv om man ikke deltager på kursusdagene, kan man godt få udbytte af webinarerne.

Alle webinarer optages og vil efterfølgende være tilgængelige på KL’s hjemmeside under projekt Dataunderstøtte Klimatilpasning.

Datoer og tema for de 5 webinarer

Alle webinarer starter kl. 9.00 og varer mellem 60 og 90 minutter.

11/4 60 min. Webinar 1 Intro og afgræsning af den samlede pakke af webinar og kursus.

 1. Hvad en god klimaplan består af, hvordan skabes den.
 2. Hvor finder jeg data?
 3. Kort om lovgivning.

20/4 60 min. Webinar 2 Farekortlægning. Hav og Vandløb.

 1. Faglige indlæg om de oversvømmelser der truer os fra hav og vandløb.
 2. Hvilke værktøjer har  vi til databehandling.

25/4 90 min. Webinar 3 Farekortlægning. Nedbør og Grundvand.

 1. Faglige indlæg om de oversvømmelser der truer os fra skybrud, langvarige nedbørsperioder og grundvand.
 2. Hvilke værktøjer har vi til databehandling.

28/4 90 min. Webinar 4 Værdikortlægning.

 1. Begreber, metoder, og inddragelse af kommunes egne data.
 2. Værktøjer der kan anvendes.

03/5 60 min. Webinar 5 Risikokort i praksis.

 1. Når fare og sårbarhed samles, får man risiko.
 2. Kommunikation, visualisering, tidsperspektiv nu-50-100 år hvordan?
Arrangement

Webinar: GIS/DATA/Klimatilpasning

 

 

×

Log ind