09. marts 2023

Tilfredshedsmåling af bygge- og miljøsager 2023 – tilmeldingen er åben

Tilmeld jer nu og få indblik i borgernes vurdering af den kommunale service.

Alle landets kommuner arbejder for at sikre en god service og kvalitet i sagsbehandlingen. KL ønsker at understøtte dette arbejde, og har derfor udviklet en tilfredshedsundersøgelse, der måler brugernes tilfredshed med den kommunale sagsbehandling i bygge- og miljøsager. Tilfredshedsmålingen indgår som en del af en strategiske indsats for både at sikre den enkelte kommunes løbende ledelsesinformation om brugernes oplevelser og er samtidig med til at give et samlet billede af tilfredsheden med den kommunale service.

KL åbner nu op for tilmeldinger til tilfredshedsundersøgelsen i 2023. Læs mere her og få yderligere information på linket nederst.

Hvordan foregår målingen?

KL’s tilfredshedsundersøgelse består af et ensartet spørgeskema, der udsendes til borgere, når kommunen har truffet en afgørelse i deres sag. Undersøgelsen udsendes i tre runder i løbet af et år, og undersøger borgernes tilfredshed med sagsbehandlingens service, faglighed, dialog og vejledning. Spørgeskemaet består af en række faste spørgsmål og et åbent kommentarfelt. Det er muligt at ændre eller tilføje spørgsmål mod yderligere betaling.

Din kommune får:

  • Indsamling af data om tilfredshed med kommunens service i bygge- og miljøsager
  • Løbende adgang til egne resultater i online webrapport
  • Årlig kommenteret årsrapport samt evt. benchmark-analyse, hvor den enkelte kommuners resultater dels sammenholdes med udviklingen over tid i tilfredshed med serviceniveauet i egen kommune og dels sammenholdes med den gennemsnitlige tilfredshed kommunerne imellem.

Benchmark-analysen kræver et hvis antal tilmeldte kommuner, for at sammenligningens resultater bliver repræsentative, hvorfor KL forbeholder sig retten til at undlade denne analyse, hvis få kommuner tilmeldes.

Vil du vide mere?

Tilmeld din kommune eller læs meget mere om KL’s tilfredshedsundersøgelse af service i bygge- og miljøsager her.

Du kan også kontakte specialkonsulent Lærke Cecilie Bjerre på lcbj@kl.dk for yderligere information eller spørgsmål.

 

×

Log ind