01. marts 2023

Tidsfristen nærmer sig - få indstillet jeres klimaindsats

KL opfordrer kommunerne til at sende deres indstillinger til kommunernesklimapris@kl.dk og blive anerkendt for deres bæredygtige indsatser. Indstillingerne skal sendes via en skabelon og senest den 8. marts 2023. Indsatserne kan være sket i kommunalt regi eller i samarbejde med virksomheder, borgere og civilsamfundsorganisationer.

Deadline på onsdag den 8. marts for at indstille jeres indsats til Kommunernes KLimapris 2023

Tidsfristen for at indstille indsatserne til Kommunernes KLimapris 2023 er nu på onsdag den 8. marts. Prisen er en anerkendelse af kommunernes indsats for at finde bæredygtige løsninger og drive den grønne omstilling i Danmark. Prismodtageren er en kommune, der har udviklet en innovativ og effektiv løsning for klimaet, som også har potentiale for at blive spredt til andre steder.

KLimaprisen vil blive uddelt for anden gang på KL's Klima & Miljø Topmøde den 13. april 2023. Temaet for dette års topmøde er "Sammen om grøn omstilling". Sidste års vinder var Middelfart Kommune, der blev anerkendt for deres innovative initiativer inden for varme, strøm og forsyning. Johannes Lundsfryd Jensen fra Middelfart Kommune udtaler, at prisen har skabt nysgerrighed omkring deres initiativer og har inspireret andre kommuner til at lære mere om deres arbejde med lokale energifællesskaber.

Kommunernes KLimapris er en mulighed for kommunerne at få anerkendelse for deres arbejde med den grønne omstilling og inspirere andre til at gøre det samme. Det er en chance for at vise, hvordan kommunen har bidraget til en mere bæredygtig fremtid og skabt innovative og effektive løsninger for klimaet. Så hvis din kommune har gjort en forskel og har en klimaindsats, der har potentiale for at blive spredt til andre steder, så indstil jeres arbejde til Kommunernes KLimapris 2023 inden den 8. marts. (tidsfristen er rykket til den 8. marts)

 

KL's Klima & Miljø Topmøde 2023 – Sammen om grøn omstilling

Årets Klima & Miljø Topmøde afholdes 13.-14 april 2023 i samarbejde med Sønderborg Kommune. Temaet er Sammen om grøn omstilling.

Den grønne omstilling er mere relevant end nogensinde. Ændrede klimaforhold vil kræve tilpasning af vores byer, lokalsamfund og vores livsstil. Den aktuelle energipolitiske situation kræver omstilling, hvis vi skal sikre fremadrettet stabilitet på energiområdet. Begrænset arealer kræver politiske prioriteringer, hvis ikke det skal betyde reduktion af natur og biodiversitet.

Årets topmøde sætter fokus på ”følgeskab”. Kommunerne har sat ambitiøse mål, men den grønne omstilling skal drives i gensidigt følgeskab. Tværgående samarbejde med borgere og relevante aktører såsom forsynings- og transportselskaber, private virksomheder samt kultur- og fritidsinstitutioner er afgørende for at realisere synlige resultater af kommunernes klimamål. 

Vi glæder os til to dage med et alsidigt program med Tine Gøtzsche som moderator på plenumdebat og -oplæg.

×

Log ind