08. marts 2023

Kommunerne får ryddet op i gamle sager

Efter en periode med betydelig byggeaktivitet oplever kommunerne nu et fald i antallet af ansøgninger. Det giver mulighed for at fokusere på de mere komplekse sager.

Færre byggesager betyder tid til oprydning i kommunernes byggeansøgninger

Coronanedlukningen gav for mange anledning og tid til forbedringer af enten carport eller et anneks til sommerhuset. Da vores hverdag langsomt gik tilbage til normalen i 2022, faldt antallet af byggeansøgninger for særligt de mindre typer byggeri. For kommunernes byggesagsbehandlere betyder det, at der er blevet bedre tid til at kigge på nogle af de komplekse ansøgninger, der med tidligere års stigning i byggeansøgninger ikke har været ressourcer til at tage sig af. Til trods for at kommunerne har oplevet færre ansøgninger på byggeområdet i 2022 er sagsbehandlingstiderne forblevet på samme niveau som 2021 med en ganske lille stigning. 

Kommunerne bruger fortsat meget tid på vejledning og dialog med borgerne. Kommunerne ønsker at hjælpe, men god dialog tager tid og kan påvirke den samlede sagsbehandlingstid. Korte sagsbehandlingstider ser gode ud i statistikken, men betyder ikke nødvendigvis, at sagsbehandlingen får en høj kvalitet. Siden det nyeste bygningsreglement (BR18) trådte i kraft, har kommunerne ændret deres måde at behandle sager på. Tekniske aspekter er nu overladt til certificerede rådgivere, men borgere og virksomheder henvender sig stadig til kommunerne for vejledning om bygningsreglementet. 

Kommunerne bruger desuden lang tid på byggesager, som ikke er omfattet af servicemålene. Det er blandt andet sager om arrangementer, midlertidig overnatning, stikprøvekontroller og lovliggørelsessager.​ 

KL arbejder på en mere brugervenlig ansøgningsproces 

KL arbejder løbende på at sikre en mere gennemskuelig ansøgningsproces. En mere enkel og digital indgang til byggesagsbehandlingsportalen, der løbende giver ansøgeren målrettet vejledning, skal give bedre service til ansøgerne, bedre kvalitet i ansøgningerne og på den måde også fokusere arbejdet for kommunens sagsbehandlere. Det skal være nemmere at udfylde ansøgningerne rigtigt.

Der er mange faktorer, der kan påvirke, hvordan kommunen griber sagsbehandlingen an. Derfor arbejder KL for at øge erfaringsudvekslingen mellem kommunale byggesagsbehandlere.

Tallene for kommunernes sagsbehandlingstider på bygge- og miljøområdet kan findes her.

×

Log ind