28. marts 2023

Netværk for Grøn Omstilling af Landbrugssektoren: Program til første netværksmøde d. 27 april 2023

Klima står højt på den kommunale dagsorden. For at understøtte kommunernes gode arbejde på området har KL pr. 2023 kastet sig over at facilitere et nyt netværk for kommunerne samt andre relevante aktører. Efter et vellykket KICK OFF-møde i marts er det nu tid til netværkets første møde d. 27. april 2023, hvor dagens program sætter spot på landbrugssektoren og VE-dagsorden.

Program til første møde d. 27 april 2023:
Netværk for Grøn Omstilling af Landbrugssektoren 

Landbrugssektoren står for ca. 35 procent af den nationale drivhusgasudledning, og at komme i mål med klimamålsætningerne i denne sektor er ingen let opgave. Kommunernes arbejde med landbruget spænder over flere arbejdsområder - lige fra drikkevandsbeskyttelse, til arealanvendelse og til landbrugets påvirkning på klimaet. I takt med at kommunerne i disse år arbejder med deres klimahandleplaner bliver det mere og mere relevant at sikre det gode samarbejde med landbruget for at understøtte kommunernes arbejde med at komme i mål med kommunernes klimahandleplaner. Med dette i tankerne, har KL lanceret et netværk der netop sætter spot på det gode samarbejde med landbrugssektoren for at understøtte arbejdet med klima- og miljøproblematikkerne. 

Hvad får I ud af netværket: Netværket giver din kommune mulighed for at deltage i fælles kompetence opbygning og videndeling om den grønne omstilling af sektoren. Målet er at styrke grundlaget for konkret handling i kommunernes lokale klimasamarbejder. I får også en direkte kanal til KL og dermed øget mulighed for at give input til KL’s politiske interessevaretagelse på området og høre nyt fra KL om emnet. I kan læse meget mere om netværket på KL.dk eller direkte på netværkets tilmeldingsside her

OBS: Vi gør opmærksom på, at ens kommune skal være medlem af netværket for at kunne deltage i netværksmøder. Er I tvivl om I allerede er medlem kontakt student Louise Møller Christensen (LOMC@kl.dk) herom. 

Efter et vellykket og talstærkt fremmøde til netværkets KICK OFF-møde i begyndelsen af marts 2023, er det nu endelig tid til at invitere til årets første møde i KL's nye netværk d. 27. april 2023 kl. 09.30 - 16.00, hvilket afholdes i Vejen Idrætscenter (Petersmindevej 1, 6600 Vejen). 

Dagens møde sætter særligt spot på lavbundsområder og VE-dagsorden, hvor vi får besøg af en række spændende, og relevante organisationer, virksomheder og styrelser på området. 

Kom blandt andet og oplev: 

  • Relevante styrelser - Energistyrelsen, Landbrugsstyrelsen og evt. Miljøstyrelsen.
  • SEGES 
  • Peak Wind 
  • CIP-Fonden
  • Kommunal case: Energi-Innovation ApS og Vejen Kommune

Læs mere og se dagens fulde program på mødets tilmeldingsside nedenfor. 

Arrangement

Møder og netværk 1. Netværksmøde for Netværk af Grøn Omstilling af Landbrugssektoren

Årets første møde i KL's nye netværk: Netværk for Grøn Omstilling af Landbruget.

×

Log ind