20. marts 2023

Byrum der skaber grøn adfærd - Deltag i spændende temasession på KMT'23

Mange aktører har interesse i forvaltningen af byrummet. På KL's Klima & Miljø Topmøde 2023 afholdes 12 temasessioner, hvor der lægges op til drøftelser om en række emner på klima-, miljø- og teknikområdet. På Temasession 12 stilles bl.a. spørgsmålet 'Kan vi indrette vores byrum så de fremmer de klimavenlige valg?' Her kan du læse mere om temasessionen og det faglige indhold du kan forvente.

Glæd dig til interessante temasessioner på KMT'23

Byrum, der skaber grøn adfærd, er emnet på temasession 12 på KL’s Klima & Miljø Topmøde 2023Temasessionen stiller skarpt på byrum, der inviterer til en grønnere adfærd og hvordan kommunen kan involvere interessenterne, byens bilister, cyklister, fodgængere og erhvervsliv. På temasessioner vil vi arbejde med spørgsmål som:

  • Kan vi indrette vores byrum, så det fremmer en grønnere adfærd?
  • Har ’bynatur’ og biodiversitet en betydning for vores adfærd?
  • Kan inddragende processer modne de vanskelige beslutninger?

 Hvem kan du møde på temasessionen?

Astrid Aller (SF) er medlem af Borgerrepræsentationen i København, og vil være moderator for temasessionen. Astrid har i sit politiske liv blandt andet fokus på klimakrisen og bedre byrum gennem 100 grønne, bilfri gader før 2025.

Solvejg Reigstad er director hos Gehl Architects og er den ene af sessionens oplægsholdere. Solvejg har gennem sine 12 år hos Gehl samarbejdet med flere af landets kommuner om blandt andet mobilitetsplaner og udvikling af byrum.

Mette Prag er stifter af arkitektvirksomheden PLADS og deltager som temasessionens anden oplægsholder. Mette har erfaringer med byudvikling med mennesker i centrum og har blik for byrummets kompleksitet i sin planlægning.    

Se hele programmet for KL's Klima & Miljøtopmøde og læs mere om temasessionerne her 

Tilmeldingen til KL's Klima og Miljø Topmøde er desværre lukket, men der er mulighed for at komme på venteliste. Følg linket nedenfor for at få en plads på ventelisten, så bliver du kontaktet, hvis der opstår ledige pladser.

Tilmelding til KL's Klima & Miljø Topmøde

KL's Klima og Miljø Topmøde er udsolgt, men der er stadig mulighed for at komme på venteliste.

×

Log ind