07. marts 2023

Besøg Kommunernes Klimakort i udstillingsområdet på KMT’23

KL's Klima & Miljøtopmøde 2023 afholdes 13.-14. april på Alsion i Sønderborg. Ved standene i Alsions publikumsfoyer kan deltagerne bl.a. få et indblik i Kommunernes Klimakort, der er en vidensbank og interaktivt værktøj, som sætter alle de gode kommunale klimaindsatser i fokus.

Hør om Kommunernes Klimakort på KMT'23 

Der er tryk på den grønne omstilling i kommunerne, hvor mange gode projekter er afsluttet, sat i gang eller på vej. Derfor har KL valgt at udvikle Kommunernes Klimakort, der er en interaktiv platform til at skabe overblik over kommunernes grønne cases.

Platformen indeholder alt fra små, lokale partnerskaber til store, tværkommunale samarbejder - og der kommer løbende flere til. Til topmødet vil kommunernes klimakort være repræsenteret i en stand i udstillings- og pauseområde.

Kom forbi standen og tag en snak med Konsulent fra KL, Andreas Hohwy Pallesen, og bliv inspireret af de mange indsatser, og hør mere om, hvordan I kan bruge Kommunernes Klimakort i jeres kommune

Platformen understøtter vidensdeling på tværs af kommuner
Mange af kommunerne kommer til at opleve udfordringer som følge af klimaforandringerne, der minder om hinanden. Derfor kan kommunerne også hjælpe hinanden med alt fra, hvordan man laver hensigtsmæssig stormsikring til hvordan man laver givende arrangementer, hvor kultur og klima er i samspil. Vi er sammen om den grønne omstilling - derfor er der et stort potentiale i at dele erfaringer og udvikle løsninger, som vi alle sammen kan få gavn af.

Gennem vidensdeling kan kommunerne hurtigere udvikle og skalere de gode eksempler – og luge ud i de mindre gode. Hvis én kommune allerede har brugt tid, kræfter og penge på at udvikle en god løsning, er det med at få delt den, så andre kan blive klogere og inspireret til, hvad de selv skal gøre.

På platformen kan man søge efter grønne, kommunale cases alt efter interesse - søg både på kommunenavn, KKR-geografi, klimatema m.fl. Platformen opdateres løbende med nye cases, og kommunerne opfordres til at lægge nye cases ind på kortet, så andre kommuner kan få gavn af dem.

Standen kan besøges på topmødet d. 13-14 april, men allerede nu kan du udforske de mange klimaindsatser, der sker rundt i kommunerne ved at følge linket herunder.

Fire eksempler fra Kommunernes Klimakort:

Fire eksempler fra Kommunernes Klimakort

KLIMAKORT

KLIMAKORT KLIMAKORT

Tilgå Kommunernes Klimakort

 

KL's Klima & Miljø Topmøde 2023 – Sammen om grøn omstilling

Årets Klima & Miljø Topmøde afholdes 13.-14 april 2023 i samarbejde med Sønderborg Kommune. Temaet er Sammen om grøn omstilling.

Den grønne omstilling er mere relevant end nogensinde. Ændrede klimaforhold vil kræve tilpasning af vores byer, lokalsamfund samt vores livsstil. Den aktuelle energipolitiske situation kræver omstilling, hvis vi skal sikre fremadrettet stabilitet på energiområdet. Begrænset arealer kræver politiske prioriteringer, hvis ikke det skal betyde reduktion af natur og biodiversitet.

Årets topmøde sætter fokus på ”følgeskab”. Kommunerne har sat ambitiøse mål, men den grønne omstilling skal drives i gensidigt følgeskab. Tværgående samarbejde med borgere og relevante aktører såsom forsynings- og transportselskaber, private virksomheder samt kultur- og fritidsinstitutioner er afgørende for at realisere synlige resultater af kommunernes klimamål. 

Vi glæder os til to dage med et alsidigt program med Tine Gøtzsche som moderator på plenumdebat og -oplæg.

×

Log ind