15. maj 2023

10 klimateknologier der sparer CO2 i kommunerne

Nyt case-katalog samler 10 succesfulde eksempler på brug af klimateknologi i kommunerne og sætter tal på CO2-reduktioner og tilhørende økonomiske gevinster.

I rapportens 10 forskellige cases, som Rambøll og Smart City Insights har indsamlet for KL, dokumenteres de reduktioner og gevinster, som kommunerne har opnået.

Løsningerne repræsenterer vidt forskellige tilgange til, hvordan kommunerne nedbringer CO2-udledningen med digitale løsninger, og hvordan de tænker klima ind på forskellige fagområder — fra madspildsreduktion i kommunale køkkener og minimering af bilflåden til energieffektivisering i bygninger.

Analysen kan downloades herunder: 

  • PDF

    Caseanalyse - Ti klimateknologier med dokumenteret effekt i danske kommuner_final.pdf

Kommunerne skal lære af hinanden

Flere af løsningerne reducerer CO2-udledningen med helt op til 30 pct. — og enkelte endnu mere. I de fleste cases leder reduktionen af CO2 samtidig til økonomiske besparelser.

De 10 cases er ikke blot udviklet som inspiration for landets kommuner. Det er i høj grad tænkt som en løftestang for, at kommunerne bliver bedre til at inspirere hinanden og lære af hinandens succeser, da der kan spares både tid og penge ved at genbruge løsninger, som andre kommuner har løbet i gang, og som har målbar effekt.

Den kommunale CO2-reduktion batter i Danmarks samlede klimaregnskab

Selvom resultaterne i de 10 cases hver for sig viser lovende resultater, så står det samtidig klart, at det ikke findes én eller to store forkromede løsninger, der kan nedbringe kommunernes samlede CO2-aftryk markant. Det er derimod de mange bække små, som vil gøre en forskel i den enkelte kommune — og det er netop effekten af 98 kommuners samlede indsats, der gør en forskel i hele Danmarks klimaregnskab.

Kigger man fx isoleret på madspild, så bespiser offentlige køkkener 650.000 borgere hver eneste dag. Så hvis alle kommuner, ligesom Gladsaxe Kommune, kan nedbringe madspild med 30 pct., så gør det en reel forskel.

Det samme gør sig gældende i forhold til energioptimering af de kommunale bygninger, hvor forbedringer på én enkelt skole kan virke som en dråbe i havet, mens et lavere energiforbrug i kommunernes samlede bygningsmasse på 31 millioner kvadratmeter har en markant effekt.

3 gode eksempler på dokumenterede effekter af grøn digitalisering:

  • Madspild i Gladsaxe. Kommunen har med intelligente sensorer(vægte) og kunstig intelligens reduceret CO2 udledningen med 400 tons over en 9 måneders periode i udvalgte kommunale køkkener. Samtidig har kommunen sparet ca. 450.000 kr. på færre indkøb. Der bliver dagligt lavet 650.000 måltider i offentlige køkkener i Danmark, og spredningspotentialet er dermed stort, hvis andre offentlige køkkener også implementerer madspildsløsninger.
  • Intelligent energistyring i bygninger i Tårnby og Hørsholm. De to kommuner har investeret i kunstig intelligens og digitale energiledelsessystemer og skabt gode resultater og reduceret bygningernes udledning med henholdsvis 365 tons og 190 tons CO2 det seneste år. Samtidig har de opnået økonomiske besparelser som følge af lavere varme- og energiforbrug. I alt er der ca. 31 mio. kommunale m2 i Danmark, og der er dermed et stort kommunalt potentiale for CO2-reduktioner.
  • Indkøb i Aarhus. Kommunen har taget et analyseværktøj baseret på kunstig intelligens i brug, som hjælper med at prioritere og omlægge indkøbsvaner til et mere klimarigtigt alternativ. Det har resulteret i en CO2 reduktion på 12 pct. på kommunens madindkøb. Den offentlige sektor indkøber hvert år varer og tjenesteydelser for omkring 380 milliarder kr. Der er dermed et kæmpe potentiale, hvis den grønne omstilling tænkes ind i de offentlige indkøb.
×

Log ind