08. juni 2023

DANVA og KL temadag 13. september 2023: Fokus på udledninger

“SAVE THE DATE” DANVA og KL fortsætter samarbejdet, og afholder igen en temadag – denne gang med fokus på Udledninger.

Temadagen er sat til d. 13. september 2023 forventeligt 10.00 - 16.00 på Comwell H.C. Andersen, Claus Bergs Gade 9, 5000 Odense C.

På dagen vil vi, i tre forskellige blokke behandle aktuelle emner, der påvirker kommuner og spildevandsselskaber. Temaerne for de tre blokke er som følger: 

BLOK 1: Seneste nyt, der kan påvirke praksis for udledningstilladelser
Først tager vi et generelt blik på aktuelle emner, såsom relevant ny lovgivning, klagenævnsafgørelser, og seneste nyt på spildevandsområdet.

BLOK 2: Udledning af Miljøfarlige stoffer
Vi vil gå i dybden med emner og projekter, der har betydning for udledning af MFS’er. Det kan være; Miljøministeriets Partnerskab for Miljøfarlige Stoffer, Kildeopsporing, Lægemidler, og den kommende revision af tilslutningsvejledningen for industrispildevand.

BLOK 3: Vandområdeplaner
Her arbejder vi på at dykke ned i spørgsmål om; krav om indsatser ved overløb, udfordringer ved centralisering af rensestruktur (merudledning), og mulighedsrummet ift. både udledning og overløb (og undtagelsesbestemmelser).

Det endelige program er under udarbejdelse, hvis du har ønsker eller input til oplæg, så send dem til Anders Hansen på ah@danva.dk og Mie Thomsen MITH@kl.dk 

Praktisk information

Dette arrangement er kun for medarbejdere ved kommuner og spildevandsselskaber. 

Pris: Dette er et betalingsarrangementet med forskellige prissatser. Vi gør opmærksom på, at tilmelding er bindende, og at der også vil blive faktureret i tilfælde af udeblivelse.   

Early Bird  1. juni - 1. august 2023
2.000 pr. person
1.500 pr. person hvis kommune og forsyning deltager sammen. 
Benyt kommentarfelt for at notere, hvem du deltager med. 

Standard pris - 2. august - 6. september 2023
2.500 kr. pr. person. 

2.000 kr. pr. person pr. person hvis kommune og forsyning deltager sammen. 
Benyt kommentarfelt for at notere, hvem du deltager med.  

Arrangement

Temadage KL og DANVA temadag: Udledninger

×

Log ind