30. januar 2023

Taskforce for energieffektivisering: Tilmeld din kommune i dag!

Med midler fra staten søsættes nu en indsats for at gøre kommunale bygninger mere energieffektive, og KL inviterer din kommune til at deltage i en ny taskforce. Ansøg inden den 1. marts 2023, hvis din kommune gerne vil være en del af Taskforcen for energieffektivisering af kommunale bygninger.

Hvad er den nye Taskforce for energieffektivisering?

Den nye Taskforce for energieffektivisering består af KL og en energirådgivervirksomhed, der yder professionel rådgivning om konkrete værktøjer til kommuner, der kan hjælpe med at spare energi, penge og reducere CO2-udledning. Dette kan eksempelvis omfatte rådgivning om brug af energimærker, finansieringsmodeller for energirenoveringer, handlingsplaner for databaseret energiledelse og meget mere.

Hvor kommer taskforcen hen i landet?

Frem til udgangen af 2024 vil taskforcen rejse rundt i hele landet og besøge ti kommuner – to kommuner i hver af landets fem KKR-geografier. For at kunne tilbyde en grundig rådgivning inden for projektets budgetrammer, er det i første omgang kun ti kommuner, der besøges. Kommunerne udvælges efter ansøgningsfristen, og hvilke kommuner der besøges hvornår, vil blive fastlagt derefter. Ud over de kommuner, der vil modtage den direkte rådgivning, inviteres også nabokommuner ind i maskinrummet for at følge taskforcens arbejde.

Hvad kræver det at deltage?

Det er gratis for kommunerne at deltage i taskforcen. Der er plads til 10 kommuner fra hele landet i taskforcen, og viden fra den vil blive spredt til alle kommuner. For at få en grundig rådgivning skal kommunen dog afsætte tid til workshops med deltagelse af ejendomsmedarbejdere, ejendomschef og øvrige relevante nøglemedarbejdere. Derudover skal der afsættes tid til fysisk gennemgang af udvalgte bygninger samt fremsendelse af relevant information om kommunens bygninger, budgetprocesser mv. Efter ansøgningsfristen udvælges 10 kommuner med forskellige udfordringer omkring energieffektivisering. Således vil de udvalgte kommuner repræsentere et bredt udsnit af hele landets kommuner.”

Hvem finansierer taskforcen?

Midlerne til projektet er afsat som led i Delaftale om disponering af midler fra aftale om målrettet varmecheck  og udfasning af sort varme. Midlerne er allokeret fra Kultur- Energi- og Forsyningsministeriet til KL via aktstykke, idet midlerne skal gå til en særlig indsats i kommunerne for at understøtte energirenoveringer af egne bygninger.

 

Tilmeld din kommune her!

Vil du vide mere?

Har du spørgsmål til ansøgningen eller projektet, er du velkommen til at kontakte projektleder i KL Frederik Fenger Petersen på +45 33 70 34 62 eller FRFP@kl.dk for mere information. Vi glæder os til at læse jeres ansøgning!

Læs mere om taskforcen her

×

Log ind