24. januar 2023

Kommunernes KLimapris skal uddeles. Nu på KL's Klima & Miljø Topmøde 2023

Kommunernes KLimapris er en anerkendelse af kommunernes indsats for at finde bæredygtige løsninger og drive den grønne omstilling i Danmark. Prisen vil blive uddelt for anden gang på KL's Klima & Miljø Topmøde den 13. april 2023. Temaet for dette års topmøde er "Sammen om grøn omstilling".

Indstil jeres klimaindsatser

Klimakrisen er den største globale udfordring, vi som samfund står over for. Konsekvenserne af klimaforandringerne kan ses i hver eneste kommune. Danske kommuner er også verdens mest ambitiøse aktører i klimaindsatsen og reduceringen af CO2. Kommunerne er allerede i fuld gang med at finde løsninger og drive den grønne omstilling fremad hver dag. Det skal værdsættes. Det er nu tid til at overveje, hvilke af jeres initiativer, der skal indstilles til Kommunernes KLimapris 2023.

Prismodtageren er en kommune, der har udviklet en innovativ og effektiv løsning for klimaet, som også har potentiale for at blive spredt til andre steder. Prisen udvælges efter indstillinger fra kommunerne. Det kan f.eks. være indsatser, der er sket i kommunalt regi eller i samarbejde med virksomheder, borgere og civilsamfundsorganisationer.

I år er der særligt fokus på at skabe lokalt følgeskab

Det er helt afgørende for kommunerne at få skabt et ”følgeskab” med en række relevante aktører – heriblandt borgerne. Kommunerne kan ikke komme i mål med deres klimamål alene, men er afhængig af samarbejde og fælles ambitioner med fx forsynings- og transportselskaber, private virksomheder, kultur- og fritidsinstitutioner, civilsamfundsaktører og borgergrupper. Men følgeskabet går ikke kun den ene vej – kommunerne skal også kunne tilslutte sig, understøtte og bidrage med ”følgeskab”, til de aktører, der har det stærkeste drive, og hvor ideerne, energien og kompetencerne er størst.

Stærkt dommerpanel vurderer indstillingerne

KL har samlet et højkompetent og stærkt dommerpanel til at hjælpe med at finde finalister og vinder af Kommunernes KLimapris 2023. De vil byde ind med omfattende viden om klima, miljø og hvordan man aktivt inddrager og involverer borgere, virksomheder og lokalsamfund i klimaindsatser.

Dommerpanel for Kommunernes Klimapris 2023 er:

  1. Annika Agger, Lektor, Institut for Samfundsvidenskab & Erhverv, Roskilde Universitet
  2. Brian Vad Mathiesen, Professor, Institut for Planlægning, Aalborg Universitet
  3. Gitte Lillelund Bech, Direktør, Dansk Erhverv
  4. Jakob Fritzbøger Christensen, Medstifter og direktør i GRØN, medlem af Ungeklimarådet
  5. Lars Tønder, Professor for Statskundskab, Københavns Universitet

Sådan indstiller du jeres klimaindsats

Indstillinger til KLimaprisen kan sendes via en skabelon til kommunernesklimapris@kl.dk senest den 6. marts 2023. KL opfordrer kommunerne til at sende deres indstillinger, for at have mulighed for at blive anerkendt for deres bæredygtige indsatser.

SKABELON

SKABELON Kommunernes KLimapris 2023

Guide

Guide Guide for indstillinger til Kommunernes KLimapris

Deltag i KL's Klima & Miljø Topmøde 2023

Tilmeld dig KL's Klima & Miljø Topmøde 2023 via nedenstående link:

 

×

Log ind