24. februar 2023

Skal du med til Praksisnær temadag om veje, forsyninger og klimatilpasning?

I samarbejde med advokatfirmaet Horten afholder KL 2 temadage i Aarhus og i København hhv. d. 6 og 8 marts om klimarelaterede forhold, hvor vi går helt tæt på de problemer, der findes i den virkelige verden. Du kan stadig nå at tilmelde dig - tilmeldingen lukker d. 27. februar 2023 kl. 16.

Temadagen afholdes af to omgange med én i Aarhus og én i København

Temadagens fokus er rettet mod den kommunale myndighed og dens opgaver i forhold til veje og kystbeskyttelse, ligesom samarbejdet med de kommunale forsyningsvirksomheder sættes under lup i forhold til klimatilpasningsprojekter.

I takt med øget nedbør, generelt stigende vandstand og mere ekstremt vejr har kommuner og kommunale forsyningsvirksomheder fået nye, større og mere komplekse opgaver på klimaområdet. Skybrud, storme, oversvømmelser m.v. hærger med stadig kortere mellemrum i landets kommuner.

På temadagen får deltagerne mulighed for at blive opdateret på den seneste miljølovgivning indenfor spildevand, vandløb, veje samt gæsteprincip, kystbeskyttelse og klimatilpasning. De forskellige emner og udfordringer belyses bl.a. gennem cases.

Målgruppen er sagsbehandlere og andre kommunale aktører, der enten arbejder med veje, forsyning eller klimatilpasning. 

Læs dagens program samt tilmeld dig til temadagen i enten Aarhus eller København gennem nedenstående links. 

Arrangement

Praksisnær temadag om veje, forsyninger og klimatilpasning: Aarhus

I samarbejde med advokatfirmaet Horten afholder KL en temadag om klimarelaterede forhold, hvor vi går helt tæt på de problemer, der findes i den virkelige verden.

Arrangement

Praksisnær temadag om veje, forsyninger og klimatilpasning: København

I samarbejde med advokatfirmaet Horten afholder KL derfor en temadag om klimarelaterede forhold, hvor vi går helt tæt på de problemer, der findes i den virkelige verden.

×

Log ind