17. februar 2023

FAQ om solceller på kommunale tage

På baggrund af den store opmærksomhed om solceller på kommunale tage har KL lavet en FAQ til kommunerne. Den indeholder både politiske spørgsmål om kommunernes udfordringer og mål samt faktuelle spørgsmål til reglerne.

Der ligger et stort uudnyttet potentiale af grøn strøm på de kommunale tage. Ovenpå en stigende energikrise og et ønske om at bidrage til den grønne omstilling er det en ideel løsning for kommunerne at gøre brug af solenergien på egne tagflader – og dermed være en aktiv spiller i at producere grøn strøm til fordel for borgere og den nationale klimaindsats. På nuværende tidspunkt er der dog flere benspænd der er med til at bremse kommunernes realisering af energipotentialet. På den ene side er der flere administrative regler, der forhindrer fremgang, og på den anden side stilles der spørgsmål til, hvordan kommunerne forholder sig til at producere strøm, betale tariffer og danne selskaber. For at imødekomme debatten har KL samlet en FAQ for at give et billede på, hvad der er op og ned i debatten set fra et kommunalt perspektiv. FAQ dækker to kategorier: Spørgsmål til kommunerne der verserer i debatten og faktuelle spørgsmål til de gældende regler. 

Du kan løbende følge med i KL's arbejde for solceller på kommunale tage på vores hjemmeside her

Læs det fulde FAQ nedenfor

FAQ

FAQ Solceller på kommunale tage

De offentlige bygninger, hvor langt de fleste er kommunale, har et samlet potentiale til at producere op mod 1 GW solenergi på tagflade. KL har samlet en FAQ om hvordan og hvorfor kommunerne ønsker at producere strøm fra egne tagflader.

 

×

Log ind