27. april 2023

Praksisnær temadag om veje, forsyninger og klimatilpasning i Aarhus og København

I samarbejde med advokatfirmaet Horten afholder KL 2 temadage i Aarhus og i København om klimarelaterede forhold, hvor vi går helt tæt på de problemer, der findes i den virkelige verden. Fokus er rettet mod den kommunale myndighed og dens opgaver i forhold til veje og kystbeskyttelse, ligesom samarbejdet med de kommunale forsyningsvirksomheder sættes under lup i forhold til klimatilpasningsprojekter.

Temadagen afholdes af to omgange med en i Aarhus og en i København

I takt med øget nedbør, generelt stigende vandstand og mere ekstremt vejr har kommuner og kommunale forsyningsvirksomheder fået nye, større og mere komplekse opgaver på klimaområdet. Skybrud, storme, oversvømmelser m.v. hærger med stadig kortere mellemrum i landets kommuner.

I samarbejde med advokatfirmaet Horten afholder KL derfor en temadag om klimarelaterede forhold, hvor vi går helt tæt på de problemer, der findes i den virkelige verden. Fokus er rettet mod den kommunale myndighed og dens opgaver i forhold til veje og kystbeskyttelse, ligesom samarbejdet med de kommunale forsyningsvirksomheder sættes under lup i forhold til klimatilpasningsprojekter

På temadagen får deltagerne mulighed for at blive opdateret på den seneste miljølovgivning indenfor spildevand, vandløb, veje samt gæsteprincip, kystbeskyttelse og klimatilpasning. De forskellige emner og udfordringer belyses bl.a. gennem cases

Målgruppen er sagsbehandlere og andre kommunale aktører, der enten arbejder med veje, forsyning eller klimatilpasning.

OBS: Vi gør opmærksom på, at dette er et betalingsarrangement med forskellige prissatser. Du kan nå Early Bird prisen frem til 26. maj 2023

Læs dagens program samt tilmeld dig gennem nedenstående links. 

Arrangement

Praksisnær temadag om veje, forsyninger og klimatilpasning: Aarhus

Arrangement

Praksisnær temadag om veje, forsyninger og klimatilpasning: København

×

Log ind