03. april 2023

LER 2.0 Webinar

Fristen for at overgå til LER 2.0 er sat til den 1. juli 2023. Med det formål at få alle med på det nye system, og afklare spørgsmål til systemets krav og afgræsning af skal og kan opgaver, inviterer KL til webinar om LER 2.0.

Målgruppen er primært kommunale medarbejdere med ansvar for ledningsregistreringer og deres chefer. Samtidig håber vi, at mange af kommunernes leverandører vil deltage.

Webinaret afholdes torsdag den 20. april kl. 13-14.30. Deltagelse er gratis.

Program:

De juridiske aspekter, varighed ca. 60 minutter
v. Fuldmægtig Carina Rose Saxtorph, SDFI

 • Hvilke ledningstyper kan der gives udsættelse til?
 • Kun vejafvanding er omfattet, ikke resten af udstyret.
 • Oplysninger om ledninger på private fælles veje og andre offentlige arealer - hvad siger reglerne?
 • Ledninger mellem to institutioner som krydser en vej, her skal vejens ledning udleveres.
 • P- plads ved en skole og hvad så?
 • Ledninger på egen matrikel.
 • Hvad sker der i konsekvens af manglende oplysninger?
 • Hvad nu hvis ikke man er på plads den 1/7?

Best praksis, varighed ca. 30 minutter
v. Anlægsingeniør Lene Pilt, Sønderborg Kommune

 • Prioritering af opgaven by - landsby – land.
 • En nyttefuld overimplementering? Hvad kan det betyde?
 • Skelnen mellem need-to og nice-to. Hvad er den logiske tilgang?
 • Hvornår er godt nok tilstrækkeligt?
 • Eksempler fra kommuner som er overgået til LER 2.0

Der vil være mulighed for at stille spørgsmål undervejs.

 

Arrangement

LER 2.0 Webinar


 

 

 

 

×

Log ind