17. april 2023

Kommunernes klimaindsats fortsætter i et nyt partnerskab med navnet Klimaalliancen

KL, regionerne og Realdania har med Klimaalliancen indgået en ny femårig partnerskabsaftale, som lægger et solidt fundament for klimahandling i hele Danmark. Den grønne tænketank CONCITO står sammen med det internationale bynetværk C40 som videnspartnere i alliancen.

Klimaalliancen udspringer af DK2020-partnerskabet, som inviterede alle landets kommuner til at følge i fodsporene på de mest klimaambitiøse byer i verden og blive en del af en gruppe af internationale klimafrontløbere. Alle 98 kommuner har tilsluttet sig det ambitiøse klimaarbejde, hvor der lokalt udvikles klimahandlingsplaner, der lever op til Parisaftalens målsætning om klimaneutralitet inden 2050. 

Læs den officielle pressemeddelelse om Klimaalliancen her 

*Bemærk at der fremgår 97 kommuner i pressemeddelelsen. Antallet er opjusteret siden til at partnerskabet dækker over alle 98 kommuner. 

I en helt ny rapport har CONCITO analyseret 39 kommuners klimahandlingsplaner, og her fremgår det, at kommunerne sætter ambitiøse mål med konkrete virkemidler, og at de faktisk er meget langt med at nedbringe CO2-udledningen. Faktisk planlægger kommunerne at reducere deres CO2-udledning med hele 77 procent i 2030. Dermed er kommunerne også med til at bane vejen for at opfylde det nationale mål om 70 procent mindre CO2 i 2030.

Læs CONCITOS nye rapport af kommunernes klimahandlingsplaner her

Ved udgangen af 2023 står tæt på samtlige kommuner med godkendte og politisk forankrede klimahandlingsplaner klar til at gå fra plan til handling. Klimaalliancen skal med viden og finansiel støtte hjælpe kommunerne i den næste fase, hvor klimaplaner skal omsættes til klimahandlinger. 

”En af de strategiske prioriteter for Kommunernes Klimahandlingsudvalg har været at finde en afløser til DK2020-partnerskabet. Det er nu en realitet. Jeg er stolt og glad over, at vi i dag står med et partnerskab, som er for alle kommuner. Der er ikke noget a, b og c hold. Kommunerne har brug for at lære hinanden og gå i fælles front for at komme i mål. I Klimahandlingsudvalget fortsætter vi arbejdet med at skabe rammerne for god deling af viden og best practice på tværs af kommuner.”

- Frank Schmidt-Hansen, formand for Kommunernes Klimahandlingsudvalg og borgmester i Vejen Kommune

Det nye partnerskab bygger videre på den stærke decentrale organisering, der er opbygget gennem DK2020 – Klimaplaner for hele Danmark. Det betyder, at de fem geografiske organiseringer (DGO’er) fortsætter med et fornyet fokus på udvikling, implementering og revision. Samtidig træder Danske Regioner også ind i samarbejdet og vil sammen med KL overtage sekretariatsfunktionen og den overordnede projektledelse.

Klimaalliancen vil særligt fokusere på tre hovedaktiviteter

1. Der er i Klimaalliancen afsat midler til, at der kan igangsættes en række klimaudviklingsspor, som skal understøtte kommunernes klimaarbejde. Et klimaudviklingsspor er et tværgående udviklings- eller demonstrationsprojekt, hvor en gruppe projektdeltagere (kommuner, regioner mv.) går sammen om at udforske og udvikle ambitiøse løsninger på konkrete udfordringer, fx. inden for transporten og landbruget. 

2. Klimaalliancen vil skabe en fælles ramme om implementering af kommunernes klimahandlingsplaner. Denne ramme skal understøtte implementering af planerne, optimere indsatsen på tværs af kommuner og regioner samt tilstræbe at dokumentere effekterne af klimaindsatserne. Det vil blandt andet bestå af en fortsættelse af rådgivningen fra de geografiske organiseringer og etablering af et fælles monitoreringssystem. 

3. Klimaalliancen understøtter arbejdet med at evaluere og revidere klimahandlingsplanerne. Flere pilotkommuner er allerede i gang med revisionen af deres planer, og med det nye samarbejde vil der blive udviklet vejledninger og procedurer for revision. Samtidig står Klimaalliancen klar med rådgivning, støtte og sparring til de kommuner, som arbejder på at færdiggøre deres klimahandlingsplaner. 

Klimaalliancen træder i kraft fra 1. april 2023 og blev præsenteret af parterne bag på KL’s Klima og Miljø Topmøde. 

Du kan læse den officielle politiske aftale for Klimaalliancen nedenfor. 

  • PDF

    Politisk aftale for Klimaalliancen_underskrevet.pdf

×

Log ind