19. januar 2022

Webinar om Boligsocial Monitorering - Et strategisk planlægnings- og monitoreringsredskab

Hør hvordan kommuner kobler socioøkonomiske data på geografiske kort, og hvad de vil bruge det til. Programmet er klart og tilmeldingen åben for webinar om boligsocial monitorering.

Boligsocial monitorering er en betegnelse for et strategisk planlægnings- og monitoreringsredskab, som kobler sociale og demografiske data med geografiske kort og således giver et billede af borgernes socioøkonomiske status, og hvor de bor.

Redskabet er vokset ud af kommunernes arbejde med at udvikle udsatte boligområder og forebygge parallelsamfund i almene boligområder – men redskabet kan også give relevant ledelsesinformation om beboersammensætningen og bosætningsmønstre i resten af kommunens by- og landområder.

Hvor skal man fx bygge det kommende sundhedshus eller de nye plejeboliger? Er der behov for differentierede velfærdstilbud baseret på områder med særlige beboersammensætning? Og kan der identificeres udfordringer med parallelsamfund i landsbyer?

På webinaret bliver du klogere på, hvad boligsocial monitorering er, og hvad det kan bruges til.

Programmet indeholder både præsentationer af tre konkrete cases, et forskningsperspektiv på bosætning og drøftelser af hvad analyseredskabets potentialer er.

Se program og tilmelding her:

Arrangement

Temadage Webinar om boligsocial monitorering

På KL.dk kan du bl.a. finde gode råd og en udførlig guide til hvordan man kommer i gang med boligsocial monitorering.

Du kan også læse Vejle Kommune helt nye publikation om deres arbejde med boligsocial monitorering.

×

Log ind