02. september 2022

Status for arbejdet med de nye krav til byggeriet

Webinar og arbejdet med vejledningen til de nye krav

Bolig- og Planstyrelsen afholder webinar d. 12. september om særlige forhold i byggeriet, hvor grænseværdien kan overskrides. Det kan være en god hjælp til bygningsmyndighederne for at følge med i, hvordan de nye krav administreres i praksis. Se mere og tilmeld jer på Kommende klimakrav til byggeriet: Webinar om særlige forhold hvor grænseværdi kan overskrides (bpst.dk) 

I foråret blev Videnscenteret om bygningers klimapåvirkninger etableret. De er nu klar til at komme rundt i landet og formidle de nye krav. Hold øje med deres arrangementer her: VCBK - Videnscenter om Bygningers Klimapåvirkninger (byggeriogklima.dk) 

KL bliver løbende inddraget i arbejdet med vejledningen til de nye krav. Vi har god dialog med Bolig- og Planstyrelsen om, at bygningsmyndighederne har behov for grundig vejledning i, hvordan de nye krav skal administreres i praksis. Bolig- og Planstyrelsen udarbejder et udkast til vejledningen, som forventeligt kommer til offentlig kommentering umiddelbart efter uge 42. I den forbindelse afholder styrelsen et webinar. Hold jer opdateret på nyhedsbrevene og på KL’s hjemmeside. 

×

Log ind