19. september 2022

Seks anbefalinger til bedre brug af systemer til energiledelse

KL har i samarbejde med kommunale medarbejdere og private leverandører lavet seks anbefalinger til bedre brug af Energy Management Systems (EMS) i kommunerne. Formålet er at udbrede kommunernes viden om at opnå energibesparelser ved brug af et EMS. Anbefalingerne kan både bruges til at stille de rette spørgsmål til sin nuværende udbyder eller som led i en udbudsproces.

  • PDF

    Undgå energispild - seks anbefalinger.pdf

Undgå energispild med data om forbruget

Kommunerne er optagede af at undgå energispild i deres egne bygninger. Det giver både luft i budgettet og hjælper kommunerne med at opfylde løfterne i deres klimahandlingsplaner. For at styre deres energiforbrug anvender mere end 3 ud af 4 kommuner et Energy Management System (EMS). Med et EMS kan kommunerne overvåge energiforbruget i deres bygninger, identificere energispild og realisere energibesparelser – alt sammen ved hjælp af data.

Det er afgørende for en succesfuld energispareindsats, at systemet er velfungerende. Erfaringer fra det kommunale netværk for Databaseret Energiledelse viser dog, at flere kommuner enten er utilfredse med deres system eller anvender det for lidt. Derfor står flere kommuner også overfor at skulle købe et nyt. Kommunerne og KL ønsker med disse anbefalinger at understøtte en bedre anvendelse af EMS i kommunerne som led i realiseringen af deres ambitioner på klimaområdet.

Anbefalingerne er skrevet af KL og Transition på baggrund af interviews med kommunale medarbejdere og er målrettet kommuner, der ønsker at få det meste ud af deres energiledelsessystem. Anbefalingerne kan både bruges til at stille de rette spørgsmål til den nuværende udbyder eller som led i en udbudsproces.

Arbejdsgruppens forslag

På baggrund af erfaringer fra både kommuner og leverandører har vi formuleret følgende seks anbefalinger til kommuner, der arbejder med et EMS i relation til deres indsats med databaseret energiledelse.

1 / Afklar formålet med brugen af et EMS

2 / Afdæk jeres interne kompetencer og ressourcer til at drifte et EMS

3 / Vælg den rette servicepakke hos leverandøren

4 / Afdæk jeres behov for data

5 / Afprøv systemet og undersøg dets brugervenlighed

6 / Inddrag alle brugere af systemet

 

Deltager i arbejdsgruppen

Kommunalmedarbejdere: Lisbeth Jacobsen (Lejre Kommune), Preben Jakobsen (Vejle Kommune), Johan Løchte (Skanderborg Kommune), Rune Klitgaard (Tårnby Kommune), Jens-Emil Nielsen & Kim Andersen (Høje-Taastrup Kommune), Jesper Lund (Aarhus Kommune), Thøger Pørtner (Holstebro Kommune)

EMS-leverandører: Lise Rasmussen (KMD – EnergyKey), Malte Carøe Frederiksen (Ento – Entolabs), Rasmus Pedersen (EG A/S – Omega), Tommas Lærkegaard-Jensen (EnergiData – MinEnergi2)

KL: Isak Dyrløv

×

Log ind