19. september 2022

Materialer om ansøgningsmuligheder til puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer og mulighed for at gense webinar

Onsdag d. 14 september var landets kommuner inviteret til et webinar om Boligaftalen Fonden for blandede byer og mulighederne for at søge om midler fra puljerne i boligaftalen. Nu er der mulighed for at gense webinaret samt hente materialer fra dagen.

Netop afholdt Webinar om Boligaftalen Fonden for blandede byer og ansøgningsmulighederne for puljerne i aftalen

Onsdag d. 14. september 2022 inviterede Bolig- og Planstyrelsen, i samarbejde med KL, landets kommuner til et webinar om mulighederne for at søge om midler fra puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer. Formålet med webinaret var at introducere kommunerne til de nye muligheder i Fonden for blandede byer med særlig vægt på ansøgningsprocesserne for puljerne.

På webinaret fik kommunerne mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til puljerne og til de nye bekendtgørelser, der trådte i kraft den 1. juli. Bekendtgørelserne knytter direkte an til puljerne i boligaftalen, og præciserer, hvad kommuner skal være opmærksomme på i ansøgningen for at kunne komme i betragtning til midlerne.

Samlet for puljerne gælder det, at de skal bidrage til at skabe mere blandede byer ved at fremme flere billige almene boliger med plads til alle. Det kan f.eks. være i forhold til at tilskynde til en højere grad af fortætning med nye almene boliger, ny grundkøbslåneordning til understøttelse af nye almene boliger eller etablering af særlige billige almene familieboliger målrettet borgere i hjemløshed.

I præsentationen af de to puljer, der er målrettet hjemløshedsindsatsen, præsenterede Socialstyrelsen sammen med Bolig- og Planstyrelsen centrale punkter, der skal være indeholdt i den plan for bekæmpelse af hjemløshed, som kommunerne skal udfylde som en del af ansøgningsmaterialet til de to puljer. Puljerne vedr. særligt billige boliger skal således medvirke til at understøtte, at der er billige boliger til at den enkelte kommune kan løfte denne opgave. Vær opmærksom på, at første ansøgningsfrist til puljen vedrørende huslejenedsættelse i eksisterende boliger er 30. september 2022.

Herudover var der et oplæg fra Landsbyggefonden i forhold til muligheden for at søge om midler til bæredygtige almene boliger.

Læs mere om puljerne og bekendtgørelserne her.

 

 

Se eller gense webinar

 

 

×

Log ind