21. oktober 2022

To webinarer med fokus på de nye krav til nybyggeriet

I november afholdes to webinarer med fokus på krav til nybyggeri. Her kan du finde et overblik over vigtige datoer relateret til de nye krav samt links til webinarerne.

Kommende webinarer med fokus på krav til nybyggeri

Bolig- og Planstyrelsen arbejder i efteråret på vejledningerne til krav om LCA og CO2-grænseværdi for nybyggeri.

Bolig- og Planstyrelsen sender et kommenteringsudkast ud til offentlig kommentering i uge 45-46 og holder i den forbindelse et webinar om vejledningerne d. 11. november kl. 9-30 – 11.30 for alle. Tilgå webinaret via styrelsens hjemmeside: Webinar: Hør om vejledningsteksterne og proces for klimakravene (LCA) (bpst.dk) 

Videnscenteret om bygningers klimapåvirkninger holder et webinar d. 9. november kl. 10-11 med fokus på de kommunale byggesagsbehandlere. Bolig- og Planstyrelsen deltager i webinaret, hvor I får mulighed for at stille spørgsmål undervejs: Webinar: De nye klimakrav for byggesagsbehandlere (byggeriogklima.dk)

KL har sammen med KTC faggruppen for byggelov givet input til videnscenterets miniguide til kommunale byggesagsbehandlere, som sammen med miniguides til rådgivere og bygherrer skal hjælpe byggebranchen med at blive klædt på til de nye krav. 

Tidsplan for events om de nye krav

9. november 2022: Webinar med Videnscenteret og Bolig- og Planstyrelsen med fokus på kommunale byggesagsbehandlere 

11. november 2022: Webinar med Bolig- og Planstyrelsen for hele byggebranchen om vejledning til de nye krav

2. december 2022: offentliggørelse af bekendtgørelsen og vejledningsmaterialet på virk.dk og Bolig- og Planstyrelsens hjemmeside 

1. januar 2023: Kravene træder i kraft og offentliggøres på bygningsreglementet.dk  

×

Log ind