05. oktober 2022

Temadag om kommunale vejnøgletal

Kom med til temadag om kommunale vejnøgletal d. 24.oktober i KL-huset. Tilmeld dig allerede nu!

Så afholdes der temadag om kommunale vejnøgletal!

KL inviterer til temadag om kommunale vejnøgletal i KL-huset den 24.oktober. Formålet med temadagen er at klæde kommunale medarbejdere på til at arbejde med data fra nøgletalsmodellen – og herved benchmarke sig selv med sammenlignelige kommuner ift. udgifter, serviceniveau og organisering på vejområdet. Benchmarkingen kan dels anvendes i den løbende styring på området og dels i de politiske drøftelser.

Den kommunale vejdrift er et vigtigt og udgiftstungt område. Samtidig er det et område, der er kendetegnet ved et begrænset antal nøgletal. Derfor har KL, i tæt samarbejde med vejchefer og -medarbejdere fra 17 kommuner, udviklet og defineret en nøgletalsmodel, der indeholder centrale styringsrelevante nøgletal på det kommunale vejområde. KL har netop gennemført en dataindsamling til nøgletalsmodellen for 2021med input fra knap 60 kommuner.

Er du en leder, planlægger eller fagperson som arbejder med styring på vejområdet er arrangementet helt sikkert noget for dig. Temadagen kommer nemlig til at bestå af faglige oplæg, kommunale erfaringer samt workshops. Læs mere om programmet og tilmeld dig her

 

×

Log ind