22. november 2022

Webinar om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Affaldsområdet har traditionelt været et centralt borgernært område i forsyningssektoren i kommunerne. Med den politiske aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser af 30. august 2022, bliver det en bunden opgave for kommunerne at selskabsgøre alle affaldsydelser. Et lovforslag forventes at træde i kraft i 2024. Men hvad er der af muligheder og begrænsninger i selskabsgørelsen og hvor langt rækker selskabsgørelsen?

Der ses et behov for at prioritere samspillet mellem selskaberne, deres bestyrelser og kommunerne. I kommunens roller som både ejer, myndighed og samarbejdspartner ligger et stort potentiale for at samtænke, koordinere og sætte tydelig retning i ejerskabsudøvelsen. Fx igennem aktiv brug af ejerskabsstrategier, der taler ind i kommunalbestyrelsens mål og samspillet med bl.a. kommunens klimaplan.

Selskaberne skal udskilles som særlige selskaber af hensyn til armslængde til myndighedsopgaven – og af hensyn til at imødegå Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser - men hvordan må selskabsgørelsen konkret organiseres fremadrettet?

  • Må selskaberne lægges sammen med kommunens andre selskaber i fx et multiforsyningsselskab? 

  • Må de organiseres på tværs af kommuner samtidig – evt. sammen med selskabsgørelsen af affaldsforbrænding?

  • Hvordan skabes konkret øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaven?

  • Skal der være eksterne og måske forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen?

  • Hvordan skal kommunen agere som ejer i forhold til den grønne omstilling, klima, affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse og

  • Hvordan sikres et godt samarbejde mellem kommune og selskab

Program for dagen: 

Webinaret finder sted d. 13. december kl. 13.00-16.00

Mød bl.a. KL, Køge kommune, komponent og Horten 

Det endelige program er under udarbejdelse.

Pris

kr. 500,-

kr. 250,- for medlemmer af kommunernes affaldsnetværk

Arrangement

Arrangement Webinar om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

PDF

PDF Aftale om selskabsgørelse

×

Log ind