28. november 2022

Webinar om beredskab ved strømsvigt

KL afholder webinar om beredskab ved strømsvigt. Risikoen for strømsvigt er tiltaget bl.a. med baggrund i krigen i Ukraine, gasleverancerne fra Rusland og klimatiske begivenheder.

13. december – 9-12 i KL studiet

Energistyrelsen har varslet mulige afbrydelser af strømmen – såkaldte brown outs – med kort eller intet varsel. Afbrydelserne forventes at vare 2 timer og vil være spredt ud over et geografisk område, som ikke kan oplyses på forhånd. Det kan både være om dagen eller om natten.

Webinaret sætter fokus på de spørgsmål, der opstår ved strømudfald i kommunen og hvad forskellige dele af kommunens organisation kan gøre for at styrke nødberedskabet og sikre de kritiske funktioner før, under og efter en hændelse med strømsvigt. På baggrund af erfaringer fra udvalgte kommuner, og afklaringer hos eksterne aktører rettes fokus på:

  • Hvilke scenarier ser vi ind i og hvad melder staten ud?
  • Hvordan er adgangen til mobilnettet, herunder 112 opkald?
  • Hvad kan konsekvenserne være for kommunes kritiske funktioner og infrastruktur?
  • Hvad kan kommunen gøre med kommunikation til og fra borgerne?
  • Hvor kan det rette fokus være i analysen af sårbarheder?
  • Hvordan kan man arbejde med roller i den tværgående koordinering?

Tilmeld dig her og gå i dialog med Energistyrelsen, Beredskabsstyrelsen, telebranchen og få gode råd fra kommuner om hvordan paratheden kan styrkes hvis strømmen skulle svigte.

Program for dagen

09.00 - 09.05  Velkomst: KL byder velkommen og rammesætter opgaven
                        v./Sara Røpke, Kontorchef i Klima og Erhverv  

09.05 - 09.35   Scenarier og kommunikationsplan til borgerne inkl. svar på eventuelle spørgsmål fra deltagere på mødet 
                         v./ Jesper Rode Tholstrup, Kontorchef i Energistyrelsen 

09.35 - 09.50   Anvendelse af mobilnettet og nedgravet digital infrastruktur (bl.a. fibernettet) ved strømsvigt – hvad er                                                       anvendelsesmulighederne og hvor langt rækker nødstrøm?
                         v/Jakob Willer, direktør i Brancheforeningen Telebranchen

09.50 - 10.05   Værktøjer og redskaber til bl.a. sårbarhedsanalyser, øvelser og tværgående koordinering                                                                           v/Ulrik Keller, Kontorchef i Beredskabsstyrelsen 

10.05 - 10.15   Pause

10.15 - 10.30   Kort om opmærksomhedspunkter og intro til de forskellige cases og oplægsholdere
                         v./ Sara Røpke, Kontorchef i Klima og Erhverv

10.30 - 10.45   Erfaringer med strømsvigt
                         v./Bornholms Regionskommune  (TBC)

10.45 - 11.00   Nødplan for beredskab ved strømsvigt på social og sundhedsområdet
                         v./Dorthe Brænder Lilliendal, Sundhedsstrategisk Chefkonsulent i Odense kommune

11.00 - 11.15   Kommunikationsberedskab i Silkeborg kommune 
                         v./ Hans Mogensen, kommunikationschef i Silkeborg Kommune                                

11.15 - 11.30   Opsamlende spørgsmål og dialog samt tak for i dag

Det er gratis at deltage.

 

×

Log ind