01. december 2022

Netværksmøde i grøn mobilitet

Kom med til møde i kommunernes netværk for grøn mobilitet d. 13. december i KL-huset fra kl. 10-15. Mødet vil fokusere på adfærdsændringer og bedre rammer for grøn mobilitet

I kommunernes arbejde med at reducere deres CO2-udledninger udgør transportsektoren en afgørende størrelse. På årets 4.netværksmøde vil vi omfavne nogle af de løsningsmuligheder som kan hjælpe kommunerne på vej.

Adfærdsændringer til grønnere transportformer spiller en central rolle for at kommunerne kan minimere deres udledning. Dette er ikke en nem opgave, da kommunerne er afhængige af, at borgerne er villige til at ændre deres transportvaner. Seniorforsker Sonja Haustein fra DTU vil gennem hendes forskning om ændring i transportmiddel gøre os alle klogere på området. I forlængelse hertil vil DeltagerDanmark give en introduktion til deres arbejde med borgerdrevet mobilitetsændringer. Via deres arbejde i 70i30-programmet, viser de hvordan borgere gennem fællesskaber kan ændre transportvaner, og hvordan lederskab, værdier og lokalt ejerskab over involveringsprocesser sikrer, at vi går fra ide til handling. De vil fremhæve hvordan man gør mobilitetsprojekter- og kampagner kontekstnære, så kommunerne kan rykke på transportadfærd, gennem organisering af borgernes egne ressourcer og interesser.

Under mødet vil Supercykelstisamarbejdet dele deres erfaringer med etableringen af supercykelstier i hovedstadsregionen samt hvordan de brander og laver kampagner omkring dem. Aalborg Kommune vil også dele deres erfaringer med bæredygtig medarbejdermobilitet samt skabelsen af trafiksikre skoleveje.

OBS: Tilmelding til dette netværksmøde kræver tilmelding. Tilmeldingsfristen er d. 9. december og tilmelding kan ske gennem følgende link: 4. netværksmøde i kommunernes netværk om grøn mobilitet 2022 (kl.dk)

Program

10.00-10.45: Oplæg med seniorforsker Sonja Haustein fra DTU ”Mobilitetsadfærd og adfærdsændringer: Vejen til grøn mobilitet fra et psykologisk perspektiv”

10.45-11.30: Oplæg fra DeltagerDanmark ”Borger drevet mobilitetsændring” v/ økonomichef & chef for lokal grøn omstilling, Dan Holt Højgaard & konsulent, Mads Schou.

11.30-12.15: Frokost

12.15-12.35: Nyt fra KL – Julie Leth

12.35-13.15: Oplæg fra Supercykelstisamarbejdet ”Adfærdsændringer gennem infrastruktur, branding og kampagner på supercykelstierne” v/ Diana Skyum, kommunikationsansvarlig

13.15-14.00: Oplæg fra Aalborg Kommune ”Bæredygtig medarbejdermobilitet og trafiksikre skoleveje” v/ Anne Mette Papendick Andersen & Kia Hansen

14.00-14.15: Kort kaffepause

14.15-14.50: Fælles dialog om kommunale indsatser og opsamling

14.50-15.00: Tak for i dag 

Tilmelding til kommunernes netværk for grøn mobilitet 

For at kunne deltage i mødet, høre eksterne oplæg og blive klogere på andre kommuners erfaringer med grøn mobilitet, skal din kommune være en del af netværket. Læs mere om netværket og tilmeld din kommune her: Kommunernes netværk om grøn mobilitet 2022 (kl.dk)

Når din kommune er medlem, kan du deltage i netværksmødet og i alle møder fremadrettet. Medlemskommuner kan deltage med én fast deltager samt en yderligere deltager.

Spørgsmål?

Ved spørgsmål om netværket er man mere end velkommen til at skrive til chefkonsulent & teamleder Julie Leth (jleth@kl.dk) eller for mere praktiske henvendelser til studentermedhjælper Thomas Weibeck (thwe@kl.dk)

×

Log ind