15. november 2022

Ladestanderdata i GeoFA ­– snart klar til registrering i kommunerne

KL har de seneste tre måneder arbejdet på et projekt, der hurtigt skal levere en løsning til kommunerne, så standardiserede ladestanderdata kan ses ét sted i den kommunale forvaltning.

Et ’kommu-nationalt’ kort over ladestandere

Formålet med projektet er, at etablere en fælles tværkommunal datamodel for hvordan ladestanderdata skal registreres, samt give mulighed for registrering og udstilling af data i et nationalt datasæt over ladeinfrastruktur for elbiler.

GeoFA udvides med ladeinfrastruktur

Projektet anvender den eksisterende fællesoffentlige database, GeoFA, til at stille en løsning til rådighed, så ladestandere kan registreres ud fra fælles standarder og skabe et fælles kort over ladestandere.

Der vil også være mulighed for at registrere områder med planlagte ladestandere. Ladestanderoperatører vil desuden kunne linke til egne løsninger, så der let kan tilgås dynamiske data om ladestandere, fx anvendelsesgrad, priser mm. Der vil i den forbindelse blive oprettet nye brugere af GeoFA, og data forventes gratis tilgængelige for alle, herunder andre myndigheder, som det kendes fra friluftsdata.

Ikke-kommunale bidragsydere til GeoFA

Bidragsydere forventes primært at være ladeoperatører via kontrakter med kommunerne. KL er desuden i dialog med relevante myndigheder for at drøfte mulighederne for, at andre aktører bidrager med data om offentligt tilgængelige ladestandere. Derved kan der skabes et nationalt ’basiskort’, som ladeoperatører og kommuner kan berige med de data, som er hensigtsmæssige i forvaltningen af kapacitetsopbygning og kontraktstyring af eksisterende ladestandere.

Test i november og december 2022

De første kommuner begynder testregistrering fra uge 47, hvorefter database og dokumentation tilrettes. Der forventes åbent for registrering for alle kommuner ultimo december 2022. En bred implementeringsindsats begynder primo 2023 og løber til og med 2024.

Vil du vide mere?

Hvis du vil læse mere, kan du finde projektbeskrivelsen her på hjemmesiden.

Kontakt konsulent Sofie Kofoed Led, hvis du har spørgsmål på sokl@kl.dk.

×

Log ind