16. marts 2022

Webinar om de nye bæredygtighedskrav til bygningsreglementet

D. 5. maj inviterer KL og Bolig- & Planstyrelsen kommunerne til gratis webinar om de nye krav i bygningsreglementet til dokumentation af livscyklusvurdering (LCA) og krav om CO2-grænseværdi.

Kommunerne spiller en stor rolle i nybyggeri både som bygherrer og myndighedsbehandlere, og derfor er kommunernes stemmer vigtige i den nationale høring. Formålet med webinaret er, at kommunerne får en introduktion til de nye bestemmelser i bygningsreglementet om de nye LCA-krav. Derudover får kommunerne mulighed for at stille spørgsmål til kravenes indhold og betydning, høringsprocessen og komme med konkrete bemærkninger til Bolig- og Planstyrelsens videre arbejde.

Bolig- og Planstyrelsen sender de nye krav i bygningsreglementet i national høring den 22. april til 22. maj 2022. Kravene skal træde i kraft d. 1. januar 2023, og det er derfor allerede nu aktuelt, at forberede sig på de kommende ændringer. 

Herunder kan du tilmelde dig og se program for dagen:

Arrangement

Konferencer og messer Webinar om de nye LCA-krav til bygningsreglementet

×

Log ind