17. marts 2022

Tilmelding til virtuel streaming af TM ’22 er nu åben for medlemmer af KL’s netværker

TM ’22 afholdes d. 20.-21. april i Odense for kommunalpolitikere i teknik-, miljø- og klimaudvalg samt for kommunale direktører og chefer. Derudover bliver alle oplæg og drøftelser i plenum streamet, så kommunale netværksmedlemmer har mulighed at følge med virtuelt.

Virtuel deltagelse til TM '22

Hvis jeres kommune er medlem af et af KL’s netværk for kommuner, har I nu mulighed for at tilmelde jer den virtuelle deltagelse til årets Teknik- og Miljø-konference d. 20.-21. april til rabatpris.

Tilmeldingen foregår ved at sende en mail til Thilde Krog: THKR@kl.dk 

Hver kommuner behøver kun tilmelde sig én gang.

 

Priser for den virtuelle deltagelse

 Kommunestørrelse Normalpris Rabatpris for netværksmedlemmer
Kommuner med op til 5.000 indbyggere       5.000 kr.       2.000 kr.
Kommuner med mellem 5.000-50.000 indbyggere       10.000 kr.       4.000 kr.
Kommuner med op til over 50.000 indbyggere       15.000 kr.       6.000 kr.

 

TM ’22

Teknik & Miljø-konferencen er KL’s største politiske kon¬ference på teknik- og miljøområdet. Her bydes op til politisk dialog, debat, videndeling og inspiration for konferencens målgruppe, som er kommunalpolitikere i teknik-, miljø- og klimaudvalg samt kom¬munale direktører og chefer. KL’s politiske udvalg på miljø- og klima¬området er vært for konferencen, som hvert år afholdes et nyt sted i landet og arrangeres i samarbejde med hjemkommunen.

Årets konference afholdes 20.-21. april 2022 i samarbejde med Odense Kommune under temaet: Kommunernes klimasamarbejde – fra plan til handling.

Kommunernes klimasamarbejder – fra plan til handling

Årets Teknik- og Miljø-konference går under temaet: Kommunernes klima-samarbejder – fra plan til handling. Klima spillede en større rolle end no-gensinde før i kommunalvalget. Alle kommuner har engageret sig i klima-arbejdet. I den kommende valgperiode vil der være fokus på overgangen fra at udarbejde kli¬maplaner som fx DK2020 til at igangsætte og gennem-føre klima¬handlinger i de enkelte kommuner.

I dialog med ministre, fagfolk, ordfører fra partierne på Christiansborg og først og sidst med kommunerne selv vil vi bl.a. stille skarpt på
Hvordan der arbejdes med CO2-reduktion og klimatilpasning i kom-munerne – både i kommunens egen virksomhed, og når det kræver samarbejde med forsyninger, virksomheder og borgere i kommunen?

  • Hvordan data kan understøtte klimaarbejdet?

  • Hvilket samspil der skal være mellem det kommunale og det nationa-le politiske niveau for at rykke den lokale klimaindsats?

  • Hvilke forventninger de nyvalgte teknik-, miljø- og klimaudvalg har til, hvad der særligt vil fylde hos dem?

Vi glæder os til at byde velkommen til to dage med et program, hvor Tine Gøtzsche er moderator på plenumdebat og -oplæg.

 

Læs mere og se programmet for KL's Teknik & Miljø-konference

 

×

Log ind