10. marts 2022

Temadag om accelerering af den kommunale varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning

KL inviterer til Temadag om Fremtidens Energi- og Varmeplanlægning d. 30 marts kl. 09 - 12.30: Omstillingen af den kommunale varmeplanlægning og strategisk energiplanlægning skal gå endnu hurtigere.

Der er brug for at accelerere den kommunale varme- og energiplanlægning

Krigen i Ukraine og de grønne klima mål der skal nås inden 2030 har gjort det nødvendigt at accelerere arbejdet for at blive uafhængige af importeret energi. Europa-Kommissionen kom for to dage siden med et nyt udspil, hvor EU indenfor et år skal reducere forbruget af russisk gas med to tredjedele og efterfølgende gøre sig helt fri fra inden 2030. Der er i forslaget også taget højde for hvordan forbrugere og virksomheder beskyttes mod pludselige stigninger i energipriserne og en fuldstændig udfasning af russisk gas inden 2030. Den danske statsminister Mette Frederiksen har ligeledes været ude at sige ”at Danmark skal være uafhængig af russisk gas 'hurtigst muligt'. Energipolitik er ikke længere kun energipolitik, men i den grad også sikkerhedspolitik", og Regeringen har sammen med V, SF, R og K indgået en aftale om at russisk gas skal udfases.

Alle kommuner er i disse dag ved at se på deres energiplanlægning, herunder varmeplanlægningen grundet deres arbejde med DK2020 - men der er brug for at dette arbejde accelereres i samarbejde med aktørerne på varmeområdet, så vi er med til at sikre borgerne en hurtig omstilling og understøtte regeringens ambitioner.

Men hvordan gør vi det bedst?

Det er noget af det vi ser ind i KL's temadag om en accelereret varmeplanlægning.
Her kommer professor Brian Vad Mathiesen og lektor Steffen Nielsen fra Aalborg Universitet og fortæller om Varmeplan Danmark 2021, og de værktøjer de har lavet der kan understøtte kommunernes arbejde. Derudover kommer flere af aktørerne på varmeområdet heriblandt Dansk Fjernvarme, Termonet, netselskaberne og aktører indenfor varmepumper. Alle oplægsholdere giver deres bud på hvad de gør for at få accelereret omstillingen og hvordan de gerne vil samarbejde med kommunerne herom for at vi hurtigt kan komme i mål. 

Tilmelding

Tilmelding foregår gennem nedenstående link. Bemærk venligst, at dette er et betalingsarrangement, og faktura for arrangementet eftersendes. 

Arrangement

Temadage Temadag om accelerering af den kommunale varmeplanlægning/strategisk energiplanlægning

 

×

Log ind