21. marts 2022

Se hvordan Odense Kommune arbejder med den grønne klimadagsorden på 24 forskellige udflugter til TM ’22

På årets Teknik og Miljø-konference kan deltagerne onsdag eftermiddag vælge mellem 24 forskellige udflugter rundt i Odense, der giver en forsmag på Odense Kommunes arbejde med den grønne klimadagsorden gennem kommunale initiativer på teknik- og miljøområdet.

Førstedagen på TM ’22 byder på et spændende formiddagsprogram med velkomst, oplæg ved Sebastian Mernild og tre debatrunder om klimahandleplaner. På den anden side af frokost vil der blive sat fokus på dataledelse i klimaindsatsen samt være mulighed for at besøge +20 projektbørser om konkrete klimahandleplaner ude i kommunerne.

Vælg mellem 24 forskellige udflugter

Om eftermiddagen kan deltagerne vælge mellem 24 forskellige udflugter, hvor de enten gående, cyklende eller i bus vil få mulighed for at se konkrete bud på, hvordan Odense Kommune arbejder med den grønne klimadagsorden gennem kommunale initiativer på teknik- og miljøområdet.

Eksempler på udflugterne er, at:

  • Høre om Odense Kommunes visioner for at fremme vilkårene for byens cyklister, mens vi cykler ud til Campus Odense, hvor en helt ny bydel vokser frem omkring Syddansk Universitet og det nye supersygehus.
  • Besøge renseanlægget Ejby Mølle (VandCenter Syd), der er en af de bedste i verden til at få bioenergi ud af spildevand.
  • Komme med på en gåtur i Odense og høre om Odense Byråds mål om 40% elbiler i Odense i 2030.

Læs om de 21 andre udflugter og resten af programmet for TM '22 her

 

TM ’22

Teknik & Miljø-konferencen er KL’s største politiske konference på teknik- og miljøområdet. Her bydes op til politisk dialog, debat, videndeling og inspiration for konferencens målgruppe, som er kommunalpolitikere i teknik-, miljø- og klimaudvalg samt kommunale direktører og chefer. KL’s politiske udvalg på miljø- og klimaområdet er vært for konferencen, som hvert år afholdes et nyt sted i landet og arrangeres i samarbejde med hjemkommunen.

Årets konference afholdes 20.-21. april 2022 i samarbejde med Odense Kommune under temaet: Kommunernes klimasamarbejde – fra plan til handling.

Kommunernes klimasamarbejder – fra plan til handling

Årets Teknik- og Miljø-konference går under temaet: Kommunernes klima-samarbejder – fra plan til handling. Klima spillede en større rolle end nogensinde før i kommunalvalget. Alle kommuner har engageret sig i klimaarbejdet. I den kommende valgperiode vil der være fokus på overgangen fra at udarbejde klimaplaner som fx DK2020 til at igangsætte og gennemføre klimahandlinger i de enkelte kommuner.

I dialog med ministre, fagfolk, ordfører fra partierne på Christiansborg og først og sidst med kommunerne selv vil vi bl.a. stille skarpt på:

  • Hvordan der arbejdes med CO2-reduktion og klimatilpasning i kommunerne – både i kommunens egen virksomhed, og når det kræver samarbejde med forsyninger, virksomheder og borgere i kommunen?
  • Hvordan data kan understøtte klimaarbejdet?
  • Hvilket samspil der skal være mellem det kommunale og det nationale politiske niveau for at rykke den lokale klimaindsats?
  • Hvilke forventninger de nyvalgte teknik-, miljø- og klimaudvalg har til, hvad der særligt vil fylde hos dem?

Vi glæder os til at byde velkommen til to dage med et program, hvor Tine Gøtzsche er moderator på plenumdebat og -oplæg.

Teknik & Miljø-konference ’22 (kl.dk)

Tilmelding til virtuel streaming af TM ’22 er nu åben for medlemmer af KL’s netværker

 

×

Log ind