11. marts 2022

KL’s bemærkninger til Klimarådets statusrapport

I forbindelse med lanceringen af Klimarådets statusrapport til regeringen d. 25. februar 2022, har KL, som medlems af Klimarådets dialogforum, den 11. marts afgivet sine bemærkninger til Klimarådet.

KL mener, at det er en rigtig god statusrapport Klimarådet har udarbejdet, der både tager hånd om de kortsigtet problemstillinger vi står overfor for at nå vores 2030 mål, men som også kigger frem til 2050 og de problemstillinger som vi på længere sigt kigger ind f.eks. mangel på herunder biomasse og kulstof , samt hvordan vi bruger det.

På trods af at regeringen i september 2021 kom med en køreplan for klimainitiativer 2021-2025, der skulle vise vejen til 70 procents CO2-reduktion i 2030, så anskueliggør regeringens klimaindsats ikke, at vi når 2030-målet. Vi mangler stadig at reducere 10 mio. ton CO2e. Derudover mangler flere af regeringens konkrete klimaplaner og strategier på bl.a. energi og transportområdet både konkrete virkemidler og vejledninger. I flere tilfælde er kommunernes rolle desuden ikke indtænkt, selvom kommunerne står for en stor del af implementeringen af strategierne.

KL har i sine bemærkninger lagt vægt på de indsatser der har særlig kommunal interesse:

  • Målet om 70 procent CO2-reduktion
  • Klimaindsats i affaldssektoren 
  • Tilstrækkelig grøn strøm fra vind og sol
  • Klimaindsats i transportsektoren
  • Energi- og ressourceoptimering

KL havde gerne set, at Klimarådets statusrapport havde forholdt sig til de afledte miljøproblematikker, der kommer fra vedvarende energikilder, samt Energi- og ressourceoptimering

KL mener fortsat, at der er et uforløst potentiale for at accelerere den grønne omstilling ved at tænke kommunerne ind fra starten, som en vigtig lokal trækkraft i den grønne omstilling. Kommunal inddragelse vil kunne sætte hastigheden op allerede frem mod 2025.

Læs KL’s bemærkninger her:

  • PDF

    KL's bemærkninger til Klimarådets statusrapport 2022.pdf

I henhold til klimaloven fra juni 2020 skal Klimarådet fremme uvildig rådgivning om klimaindsatsen og bistå klima-, energi- og forsyningsministeren.

Dette gør Klimarådet bl.a. ved årligt i februar at lancere en statusrapport. I statusrapporten skal Klimarådet bl.a. vurdere, om regeringens klimaindsats anskueliggør, at klimamålene kan nås. Klimarådet skal ligeledes kommentere den årlige klimastatus og fremskrivning i regeringens årlige klimaprogram, der kommer i september, samt komme med anbefalinger over mulige virkemidler.

Læs Klimarådets statusrapport her https://klimaraadet.dk/da/rapporter/statusrapport-2022

×

Log ind