14. marts 2022

Hovedforfatter til den nyeste rapport fra FN’s klimapanel deltager på TM ’22

Årets Teknik og Miljø-konference går under temaet ”Kommunernes klimasamarbejder – fra plan til handling” og løber af stablen d. 20.-21. april i Odense. Til konferencen vil Sebastian H. Mernild professor i klimaforandringer og glaciologi og prorektor ved Syddansk Universitet komme med sit bud på, hvad videnskaben ved om klimaforandringer, og hvordan vi skal handle.

Arrangement

Konferencer og messer Teknik & Miljø-konference '22

Handling nu

Denne valgperiode er udnævnt som den sidste, hvor man reelt har muligheden for at komme med løsninger og vende udviklingen på klimaområdet.

På førstedagen til TM ’22 vil Sebastian H. Mernild, professor i klimaforandringer og glaciologi samt prorektor ved Syddansk Universitet, sætte fokus på vigtigheden af, at vi handler nu! Sebastian tager afsæt i sin videnskabelige viden, men vil også komme med helt konkrete bud på kommunale handlemuligheder.

 

Lever vi op til Parisaftalen?

Sebastian Mernild er desuden hovedforfatter på den 6. statusrapport fra FN’s klimapanel.

Med Parisaftalen i 2015 har verdens lande sat et fælles mål om at begrænse den globale temperaturstigning til under 2 grader – allerhelst til 1,5 grader.

FN panelets første delrapport cementerede det alarmerende budskab, at vi allerede om ganske få år måske vil passere de 1,5 grader. I år kommer FN med resten af rapporten, som fokuserer på de samfundsmæssige konsekvenser og sårbarheder og mulighederne for at bremse opvarmningen og klimaændringerne.

Hvis dette skal lykkes, har vi ifølge Sebastian brug for handleplaner. Både international, nationalt og ikke mindst i kommunerne.

Du kan se en forsmag på Sebastians Mernilds budskaber her:
Sebastian H. Mernild talte på klimakonferencen - YouTube
Klimaforandringer – hvad ved vi og hvad stiller vi op? Klimaprofessor Se-bastian Mernild fortæller - YouTube

 

TM ’22

Teknik & Miljø-konferencen er KL’s største politiske konference på teknik- og miljøområdet. Her bydes op til politisk dialog, debat, videndeling og inspiration for konferencens målgruppe, som er kommunalpolitikere i teknik-, miljø- og klimaudvalg samt kommunale direktører og chefer. KL’s politiske udvalg på miljø- og klimaområdet er vært for konferencen, som hvert år afholdes et nyt sted i landet og arrangeres i samarbejde med hjemkommunen.

Årets konference afholdes 20.-21. april 2022 i ODEON i samarbejde med Odense Kommune.

 

Kommunernes klimasamarbejder – fra plan til handling

Årets Teknik- og Miljø-konference går under temaet: Kommunernes klima-samarbejder – fra plan til handling. Klima spillede en større rolle end nogensinde før i kommunalvalget. Alle kommuner har engageret sig i klimaarbejdet. I den kommende valgperiode vil der være fokus på overgangen fra at udarbejde klimaplaner som fx DK2020 til at igangsætte og gennemføre klimahandlinger i de enkelte kommuner.

I dialog med ministre, fagfolk, ordfører fra partierne på Christiansborg og først og sidst med kommunerne selv vil vi bl.a. stille skarpt på:

  • Hvordan der arbejdes med CO2-reduktion og klimatilpasning i kom-munerne – både i kommunens egen virksomhed, og når det kræver samarbejde med forsyninger, virksomheder og borgere i kommunen?
  • Hvordan data kan understøtte klimaarbejdet?
  • Hvilket samspil der skal være mellem det kommunale og det nationale politiske niveau for at rykke den lokale klimaindsats?
  • Hvilke forventninger de nyvalgte teknik-, miljø- og klimaudvalg har til, hvad der særligt vil fylde hos dem?

Vi glæder os til at byde velkommen til to dage med et program, hvor Tine Gøtzsche er moderator på plenumdebat og -oplæg.

 

Læs mere om TM '22 og find tilmeldingssiden og programmet her

 

×

Log ind