07. marts 2022

Årets første møde i Kommunernes Affaldsnetværk

Vær med til at drøfte affaldsforebyggelse og genbrug på årets første netværksmøde for Kommunernes Affaldsnetværk den 24. marts.

I Klimaplanen for en grøn affaldssektor og cirkulær økonomi står beskrevet, at Danmark skal arbejde for EU-Kommissionens forventede forslag til kvantitative affaldsreduktionsmål, som bl.a. forventes at skulle måles på mængden af madspild og mængden af genbrug.

Hertil står der at:

Genbrugspladserne vil fremadrettet fortsat være et centralt led i at sikre så meget genbrug og genanvendelse som muligt, og kommunerne vil fortsat skulle drive genbrugspladserne. Flere kommuner har allerede i dag et område, hvor borgerne kan stille ting til genbrug. Fremadrettet forpligtes alle kommunale genbrugspladser til at stille et sådant område, container el.lign. til rådighed, hvor borgerne kan levere genstande til direkte genbrug. Genstandene skal først gøres tilgængelige for private aktører, herunder frivillige organisationer og borgere. De genstande, som ikke afsættes, må kommunerne afsætte i kommunale genbrugsbutikker eller til socioøkonomiske virksomheder. Kommunerne forpligtes til at inddrage de frivillige organisationer i den lokale kommunale udmøntning af initiativet.

På årets første netværksmøde den 24. marts sætter vi fokus på affaldsforebyggelse og genbrug. Her skal vi bl.a. drøfte, hvordan kan man vi øge omfanget af genbrug, og hvordan kan vi opgøre klimaaftryk på affaldsområdet.

 Vi får besøg af:

  • Direktør i Plastic Change Louise Lerche-Gredal giver sit indspark og kommer med gode råd til kommunerne. Inkl. spørgsmål og dialog med deltagerne.
  • Kristian Hovgaard Juul-Larsen, Kontorchef cirkulær økonomi i Miljøministeriet sætter fokus på kommunernes rolle og muligheder for at handle og kobler til de nationale rammebetingelser og planer.
  • Jacob Høg Nyborg/Nikolaj Boutrup Møller fortæller om hvordan kommunen kan benytte arbejdet med CO2 beregninger på affaldsområdet i kommunen.
  • Laust Boas (DTU), Nana Winkler (DAF) Peter Schilbye (Odense Renovation), der hver især vil præsentere en række gode eksempler på arbejdet med genbrug og forebyggelse

Læs programmet for dagen her:

Netværksmødet afholdes virtuelt. Tilmeld dig mødet herunder:

Arrangement

Møder og netværk 1. netværksmøde i Kommunernes Affaldsnetværk

For at deltage til netværkets møder, skal din kommune være medlem af Kommunernes Affaldsnetværk. Hvis din kommune ikke er medlem endnu, kan I tilmelde jer her: 

Arrangement

Møder og netværk Medlemskab af Kommunernes Affaldsnetværk

 

Vi glæder os til at se jer!

×

Log ind