05. maj 2022

Webinar med appetitvækker på at søge midler fra EU's LIFE-program

EU’s LIFE-program har 290 mill. euro til projekter omkring natur, miljø og klima. Måske har din kommune appetit på nogle af disse midler? Brug en time på et webinar den 18. maj, hvor I får en times kommunerettet introduktion til programmets muligheder.

Brug en time på et webinar den 18. maj, hvor I får en times kommunerettet introduktion til programmets muligheder.

Webinaret arrangeres i samarbejde mellem KL og Regionernes og kommunernes EU-kontorer, der rådgiver og projektudvikler i EU-programmer, som bl.a. støtter innovation og udvikling inden for grøn omstilling. 

Webinaret er gratis for kommunerne. 

Dato og tidspunkt: d. 18 maj 2022 kl. 09.15 - 10.15

Lokation: Microsoft Teams. Link vedhæftes i den automatiske mødeindkaldelse ved tilmelding.  

 

Program for webinaret

 Velkomst og Introduktion v/ Niels Philip Jensen, KL

  • Hvorfor er denne dagsorden vigtig?
  • Hvilke dagsordener i kommunen kan et Life-projekt understøtte?

Fire delprogrammer i LIFE v/ Cecilie Lindstrøm, Norddanmarks EU kontor

  • Hvad handler de fire delprogrammer om? LIFE (europa.eu)
  • Hvor mange penge er der i hvert delprogram?
  • Hvor meget støtte til sine projekter kan man få, hvor meget skal man selv lægge -og kan det være i medarbejdertimer?

EKSEMPEL: Natureman v/ Hanne Stadsgaard Jensen, Viborg Kommune

  • Hvad handler Natureman om? LIFE IP Natureman - landmanden som naturforvalter (life-natureman.dk)
  • Hvad har Viborg Kommue fået ud af samarbejdet?
  • Hvor meget har det krævet af kommune at indgå i arbejdet og at levet op til forpligtelserne i LIFE?
  • Hvordan vurderer Viborg Kommune balancen mellem arbejdsindsats i LIFE og udbyttet for kommunen?

Oplysning om aktiviteter fra Regionernes og kommunernes EU-kontorer i maj-juni (workshops i juni på hvert enkelt af de fire delprogrammer) og afslutning

 

 

×

Log ind