25. maj 2022

KL inviterer til kort onlinemøde om beregningsmodellen til solceller på kommunale og regionale tage

Mandag d. 30. maj kl. 15-16 inviterer KL og Århus Kommune til et gratis online gå-hjem-møde, hvor Thomas Yde Kirk og Pierre Lecuelle fra Århus vil gennemgå en beregningsmodel de har lavet for rentabiliteten af solceller på kommunale og regionale tage.

Gå hjem-mødet kommer som opfølgning på KL’s temamøde om solceller på kommunale og regionale tage d. 18. januar, hvor Århus kommune viste et udkast til en beregningsmodel, der kan vise, om det er rentabelt for kommunen at sætte solceller på taget. KL lovede at følge op på udviklingen og eftersende beregningsmodellen, når den var færdig - og det er den nu!

KL vil på mandag ligeledes kort give en status på, hvornår I kan forvente at få Energistyrelses endelig vejledning til "opsætning af kommunale og regionale solceller til eget forbrug” .

Vi håber at se jer til mødet på mandag!

Når du tilmelder dig mødet vil du modtage mødeindkaldelse med Teams-link. Du tilmelder dig her.

Efter mødet vil både beregningsmodellen og videoen fra mødet blive lagt op på KL's hjemmeside.

×

Log ind