17. maj 2022

KL-høringssvar over forslag til ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen

KL har udarbejdet høringssvar over forslag til ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen.

KL er overordnet enige i klimaplanens målsætninger, men finder, at det ikke er de rigtige virkemidler, der udmøntes med Lovforslag (L 153) og de bekendtgørelser der er sendt i høring, inden lovforslaget er vedtaget.

Forslaget til ny regulering vil begrænse genanvendelsen grundet blandt andet forbud mod sortering og behandling, markedspriser for virksomheder i kommunale ordninger frem for gebyr baseret på hvile-i sig-selv-princippet samt ringe rammebetingelser for offentligt-privat samarbejde.

Læs KL's fulde høringssvar nedenfor: 

  • PDF

    KL høringssvar over forslag til ændring af affaldsaktørbekendtgørelsen og affaldsregisterbekendtgørelsen.pdf

×

Log ind