18. januar 2022

Konference om landbrug og klima

Landbruget er en af de sektorer, som udleder mest CO2 til atmosfæren. Torsdag den 31. marts 2022 afholder KL en fysisk konference i Middelfart, der sætter fokus på, hvad der skal til, hvis landbruget skal levere en markant klimaeffekt, og hvilken rolle kommunerne kan spille i forhold til at sikre det. Melder du dig til senest den 30. januar 2022, er det billigere at deltage

Landbrug og klima i et kommunalt perspektiv
Kommunernes arbejde med klima og DK2020-planer har for alvor sat landbrug på den kommunale dagsorden. I nogle kommuner står landbruget for hovedparten af kommunens udledning af CO2. Samtidig er der få virkemidler til at reducere udledningerne af CO2 fra landbruget og de åbne arealer – og kommunerne har begrænset indflydelse herpå. Skal det lykkes at komme i mål med en markant reduktion i udledningen af CO2 fra land- og skovbrugssektoren, så er der behov for at gå nye veje.

Konferencen skitserer de politiske målsætninger for landbrugets klimabidrag, virkemidlerne til at sikre, at målene realiseres i praksis, og en række konkrete eksempler på, hvordan forskellige kommuner på meget forskellig vis kan arbejde for en mere klimavenlig og bæredygtig landbrugs- og fødevaresektor.    

Se programmet og tilmeld dig her

Praktikken

Målgruppe

Alle, der beskæftiger sig med DK2020-planerne i kommunerne, herunder klimakoordinatorer samt vand-, natur- og landbrugsmedarbejdere, men også øvrige interessenter med interesse for klima, landbrug og arealplanlægning.

Tid og sted

  1. marts 2022, Severin i Middelfart 

Pris

- 1.200 kr. pr. deltager – Early bird-pris – Frist 30. januar 2022

- 1.800 kr. pr. deltager efter 31. marts 2022

 

Arrangement

Konferencer og messer Konference om landbrug og klima

Konferencen sætter fokus på, hvad der skal til, hvis landbruget skal levere en markant klimaeffekt, og hvilken rolle kommunerne kan spille i forhold til at sikre det.

×

Log ind