09. juni 2022

Ny webbaseret dataplatform for varmeplanlægning

Med hjemmel i varmeforsyningsloven vil Evida nu tilbyde udstilling af data omkring gaskunderne og gasinfrastrukturen til brug for energiplanlægning i kommunerne i forlængelse af ”Danmark kan mere II” udspillet fra regeringen.

I juli* 2022 vil en ny webbaseret platform til fordel for kommunernes strategiske varmeplanlægning lanceres 

Gennem en webbaseret platform vil kommunerne kunne tilgå og hente nødvendig data til deres varmeplanlægning via en privat selvbetjeningsfunktion, som kun brugeren kan tilgå. Hver kommune vil alene kunne tilgå data for egen kommune, samt eventuelt benytte filtre såsom postnummer for den enkelte kommune. 

Helt konkret betyder det, at Evida stiller følgende data til rådighed for kommunerne: 

  • Ledningskort over den pågældende kommune eller det pågældende postnummer
  • Gaskunder med rumopvarmning i områder der allerede er udlagt til fjernvarme
  • Gaskunder med rumopvarmning i områder hvor der ikke er udlagt fjernvarme
  • Stikledningslængder per kunde
  • Forbrug per kunde
  • Adresser på de enkelte kunder
  • Kedelalder per kunde 

For at tilgå data skal kommunerne melde sig som brugere til Evida, med tilmeldingsfrist for brugeroprettelse fredag d. 17 juni 2022. Efterfølgende oprettelser vil Evida ikke kunne garantere adgang fra opstart af platformen. Der vil derudover være 4 undervisningsmøder via Teams, hvor man modtager en gennemgang af selve værktøjet. 

For at køre platformen skal kommunerne skal have PowerBl licens (pris er ca. 70 kr. pr. medarbejder pr. måned). 

*OBS i et tidligere opslag stod der at platformen var klar i august. Evida forventer allerede den kan være klar i juli. 

Spørgsmål til platformen kan rettes til leder af energiplaner i Evida: 
Tina Schou 
Leder af energiplaner 
T: +45 62 25 95 70 
M: tsc@evida.dk 

×

Log ind