29. juni 2022

Ny aftale om videncenter for ladeinfrastruktur

Regeringen, Radikale Venstre, Socialistisk Folkeparti og Enhedslisten har den 29. juni indgået en politisk aftale, der bl.a. sikrer midler til etablering af et videncenter for ladeinfrastruktur. Videncentret forankres hos Transportministeriet.

Ny aftale sikrer etablering at et nationalt videncenter

Kommunerne har fra april i år haft lovhjemmel til at etablere offentligt tilgængelige ladestandere. Det er en stor, ny og kompleks opgave, som er underlagt så mange usikre faktorer, at der vil være et konstant behov for ny og opdateret viden, der kan danne grundlag for investeringsbeslutninger.

KL har derfor på baggrund af bl.a. Bilkommissionens anbefaling længe arbejdet for, at der skal oprettes et nationalt videncenter for ladeinfrastruktur og e-mobilitet. Videncentret skal understøtte kommunerne i den nye opgave og bidrage til koordinering og videndeling mellem stat, regioner, kommuner, forbrugere, netselskaber og private aktører.

KL tog sammen med KTC, FDM, Region Hovedstaden og en række øvrige centrale aktører på området i januar initiativ til at igangsætte et samarbejde om opbygningen af et nationalt videncenter. Samarbejdet har været drevet på frivillig basis, og parterne har derfor sideløbende arbejdet for at sikre finansiering til etablering af videncentret.

Det er nu lykkedes, og med den nye aftale afsættes der en pulje på 6,0 mio. kr. i perioden 2023-2025 til videncentret, som forankres i Transportministeriet.

KL kommer fortsat til at være involveret i videncentret, så centrets aktiviteter målrettes kommunernes behov, ligesom KL vil arbejde for, at Transportministeriet, som nu skal stå for at drive centeret, vil bygge videre på de erfaringer, som partnerne har gjort sig i samarbejdet.

Pressemeddelelsen kan læses her: Ny aftale: Billigere elfirmabiler og skattefri opladning på arbejdspladsen | Skatteministeriet (skm.dk)

Aftalen kan læses her: aftaletekst-justering-af-firmabilbeskatningen-mv.pdf (skm.dk)

Ved spørgsmål eller øvrige henvendelser bedes I kontakte chefkonsulent i KL, Julie Leth, på jlet@kl.dk.

×

Log ind