15. juni 2022

KL's Miljøjurauddannelse

KL’s Miljøjurauddannelse har givet sagsbehandlere og ledere juridisk ekspertise indenfor et bredt spektrum af miljøfaglige emner siden 2004. Deltagerne på MiljøJurauddannelsen får mulighed for at blive kommunens spydspids indenfor den seneste miljølovgivning. De får en bred indføring i de juridiske sider af sagsbehandlingen indenfor natur, miljø og planlægning. Kurset for Program for Hold X 2022/2023 løber over et år med opstart i november og afsluttes med en skriftlig opgave. Kursusbevis uddeles ved deltagelse i minimum 6 moduler samt besvarelse af den skriftlige opgave.

Program for Hold X 2022/2023 

Pogrammet følger og datoerne er vejledende. Undervisningen er inddelt i følgende moduler:

Modul 1 Generel forvaltningsret
21. til 22. november 2022  

Modul 2 Vandløb og miljømålslov samt vandforsyning og spildevand 
4. til 5. Januar 2023 

Modul 3
 Planlægning og Kommunalret 
1. til 2. Marts 2023

Modul 4 Naturbeskyttelse samt godkendelse og driftsregulering af landbrug
10. til 11. maj 2023 

Modul 5 Godkendelse og driftsregulering af industri og VVM 
7. til 8. Juni 2023 

Modul 6 Jordforurening og ansvar samt affald
23 til 24 August 2023 

Modul 7 Byggesagsbehandling samt tilsyn og håndhævelse
4. til 5 Oktober 2023 

Undervisere på uddannelsen

 • Advokat Mads Kobberø, Codex Advokater
 • Mai-Britt Bruun, juridisk konsulent, Miljøjura.dk
 • Advokat Jens Flensborg, Codex Advokater
 • Advokat Henriette Soja, Horten
 • Natalia Louise Lehnsdahl, juridisk konsulent, KL

Kursusleder: KL's Center for Klima og Erhverv

Der tages forbehold for ændringer. Der vil ikke være mulighed for at tage moduler eller kursusdage på andre hold.

Målgruppe

Erfarne miljøsagsbehandlere og ledere.

Hvornår

21. November 2023 - 5.Oktober 2023

Sted

Severin Kursuscenter
Skovsvinget 25
5500 Middelfart

Pris

Uddannelsen koster 42.320 kr. ekskl. moms i 2022.

Beløbet kan enten betales i én rate med forfald 1. december 2022 eller i to rater med forfald for halvdelen af beløbet 1. december 2022 og den anden halvdel 1. februar 2023.

Tilmelding 

Praktisk

Ved tilmelding bedes du sende følgende til Aida H. Buzdalek (ah@komponent.dk:

 • CV
 • Motivationsblanket (PDF nederst på siden)
 • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele sendes. Efterfølgende sendes en mail med bekræftelse på, at den er modtaget. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Yderligere information

 I prisen er inkluderet

 • 14 undervisningsdage
 • 7 overnatninger og forplejning
 • Materiale
 • Fælles online portal for kursusdeltagerne
 • Fri adgang til Karnovs digitale lovsamling på Teknik- og Miljøområdet med fortolkningsbidrag, forklaringer og hotline mv. 
 • Feedback på afsluttende opgave
 • Diplom for kurset

Praktisk

Ved tilmelding bedes du sende følgende til Aida H. Buzdalek (ah@komponent.dk:

 • CV
 • Motivationsblanket (PDF nederst på siden)
 • Billede

Tilmeldingen anses kun for gyldig, hvis alle dele sendes. Efterfølgende sendes en mail med bekræftelse på, at den er modtaget. Bekræftelse på optagelse på kurset, sendes efter tilmeldingsfristen.

Kontakt kursusleder Charlotte Weber på CWEB@kl.dk, hvis du har spørgsmål.

 

×

Log ind