23. juni 2022

En kommunal guide til ESCO-samarbejder

KL har sammen med en arbejdsgruppe lavet en guide til én af de mulige veje til mere energieffektive og klimarigtige bygninger i kommunerne – nemlig ESCO-samarbejder. Forslag i guiden dækker blandt andet spørgsmål om finansiering, udbudsform og evaluering af samarbejdets resultater.

  • PDF

    Hvad skal kommunen overveje før et ESCO-samarbejde

En mulig vej til grønnere bygninger

En målrettet klimaindsats i de danske bygninger er nødvendig for at komme i mål med Parisaftalen. Opnåelse af energibesparelser i bygninger er derfor højt prioriteret i kommunernes DK2020-planer. Samtidig arbejder EU på at lave nye energisparekrav, der forventes at påvirke kommunerne inden for få år.

 

Selvom der stadig er potentiale for energibesparelser i de kommunale bygninger, er mange lavthængende frugter allerede høstet. Det er derfor blevet sværere at opnå energibesparelser i dag, end det var for blot 10 år siden. Der er også kommet større fokus på, at bæredygtige indsatser i bygningerne ikke blot involverer sparet energi, men også en mere helhedsorienteret nedbringelse af klimabelastningen, bedre indeklima og fleksibel energiforsyning.

 

Når kommunerne ønsker at øge hastigheden og omfanget af den grønne omstilling af deres bygninger, kan et ESCO-samarbejde være en mulighed.

 

ESCO i kommuner er i sin grundlæggende form en selvfinansierende samarbejdsmodel mellem kommunen og en privat virksomhed, der har erfaring med energieffektivisering. Formålet er at reducere kommunens bygningers energiforbrug til gavn for både klima og økonomi.

 

Modellen er unik, fordi den er udformet som et samarbejde, og fordi den private virksomhed tager formelt ansvar for hele processen og binder sig op på opnåelsen af de ønskede resultater i bygningerne. Ansvaret ligger dermed hos den private virksomhed.

 

Projektet kan kun være selvfinansierende, hvis energibesparelserne faktisk opnås, og de skal derfor kunne dokumenteres. Flere kommuner har dog oplevet, at denne proces er både besværlig og tidskrævende. ESCO-samarbejder skal derfor nytænkes, hvis de fortsat skal kunne understøtte den grønne omstilling i kommunernes bygninger.

 

Arbejdsgruppens forslag

 

For at samle op på erfaringer med ESCO-modellen, etablerede KL i begyndelsen af 2022 en arbejdsgruppe bestående af fem ejendomschefer og en klimachef, der alle har deltaget i et ESCO-projekt fra start til slut. Endvidere består arbejdsgruppen af repræsentanter fra Siemens og Kemp & Lauritzen, der begge har arbejdet med ESCO-modellen siden 2008. Eksperter fra KL, KommuneKredit og konsulenthuset Transition har bidraget til gruppens arbejde.

 

Arbejdsgruppens arbejde er resulteret i 9 forslag til kommuner, som overvejer at opstarte et ESCO-samarbejde. Disse forslag skal give kommunerne de bedste forudsætninger for at beslutte, hvorvidt ESCO-modellen er et relevant værktøj for dem samt sikre en god start på ESCO-samarbejdet.

 

Deltagere i arbejdsgruppen

 

·       Kommunalchefer: Karen Dilling, Hillerød, Michael Ertmann, Favrskov, Søren Petersen, Guldborgsund, Mads Bo Bojesen, Ballerup, Bjarne Rasmussen, Skanderborg, Morten Westergaard, Middelfart

·       ESCO-leverandører: Kurt Nielsen, Siemens, Esben Jacobsen, Kemp & Lauritzen

·       KL: Isak Dyrløv, Mette Skovbjerg, Albert Østerbye

×

Log ind