31. januar 2022

Online KL konference om kommunale ejendomme

D. 7. februar kl. 9-12 sender vi live fra KL's Studie om det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde på Ejendomsområdet. Find link til konferencen her. Arrangementet er gratis.

Dagens program præsenterer status på arbejdet med udvikling af de fælleskommunale nøgletal, der kan anvendes til strategiske beslutninger. Det handler om kvadratmeter, udgifter, vedligeholdelsestilstand, indeklima og anvendelsesgrad.

 

Program for dagen

BYGNINGER ER EN AF DE HELT STORE KLIMASYNDERE, SÅ DER LIGGER ET STORT REDUKTIONSPOTENTIALE MED EN STRATEGISK TILGANG TIL BYGNINGER OG BOLIGER. KOMMUNERNE VIL GERNE VÆRE MED TIL AT SÆTTE RETNING FOR VEDLIGEHOLD OG RENOVERING AF BYGNINGER SOM KLIMASTRATEGI.
Laila Kildesgaard, direktør i KL

Kl. 9.00 Velkommen

Sara Røpke, kontorchef i KL’s Center for Klima og Erhverv, byder velkommen og åbner dagen med et indblik i KL’s arbejde og fokuspunkter for de kommunale ejendomme samt bygningernes betydning i klimadagsordenen.

Kl. 9.20 Introduktion til Nøgletalssamarbejdet på ejendomsområde 

Michael Ertmann, afdelingsleder i Favrskov Kommune og medlem af styregruppen for det Fælleskommunale Nøgletalssamarbejde giver en kort fortælling om hvorfor Nøgletalssamarbejdet eksisterer.

Troels Skak-Nørskov, konsulent i Gribskov Kommune fortæller, hvad deltagelse i Nøgletalssamarbejdets aktiviteter bidrager med i det daglige arbejde. 

Kl. 9.40 Status og fremtid for Nøgletalssamarbejdet  

Liva Westergaard, projektleder i KL giver oplæg om hvad Nøgletalssamarbejdet har opnået fra 2019-2021. Derudover vil hun fortælle om Nøgletalssamarbejdets projektforlængelsen under Digitaliseringsprogrammet og aktiviteterne i 2022-2023.

Kl. 10.00 Kort pause

Kl. 10.05 Debat: Vedligeholdelsestilstand for de offentlige ejendomme 

Kommunerne har udviklet og vedtaget en model for registrering af vedligeholdelsestilstand. Det har Danske Regioner, Landsbyggefonden og Bygningsstyrelsen også.

Vi har samlet de offentlige drifts- og bygherrer til en drøftelse af muligheder og udfordringer med information om vedligeholdelsestilstand. Birthe Papsø faciliterer debatten: 

Paneldeltagere:

  • Pia Jørgensen, Ejendomschef i Jammerbugt
  • Michael Christensen, Centerchef Økonomi og Ejendom i Helsingør Kommune
  • Brian Sole, Teamleder i Bygningsstyrelsen
  • Leif Tøiberg, Sekretariatschef, Landsbyggefonden

Kl. 11.00 Analysefund og benchlearning  

Kommunerne har indberettet data for 4 år som præsenteres visuelt i en online interaktiv rapport. Liva Westergaard præsenterer de vigtigste tendenser og analysefund samt muligheder og begrænsninger i værktøjet.

Kl. 11.10 KL’s rolle som talerør og samlingspunkt for kommunerne 

Nøgletalssamarbejdets data er det bedste vidensgrundlag om de kommunale ejendomme på nuværende tidspunkt. Nationale beslutningstagere har også brug for gode beslutningsgrundlag. 

Mette Skovbjerg, teamleder og projektleder for DK2020 i KL åbner op for en drøftelse af, hvordan kommunerne og KL kan bruge Nøgletalssamarbejdet strategisk.

Kl. 11.25 Gruppedrøftelse om offentliggørelse af data om de kommunale ejendomme

Liva Westergaard og Mette Skovbjerg faciliterer en gruppedrøftelse om den fremadrettede offentliggørelse af data om de kommunale ejendomme, hvor deltagerne får mulighed for at snakke med hinanden om emnet.

Kl. 11.55-12 Afrunding og tak for i dag

×

Log ind