07. februar 2022

Webinar om borgerdeltagelse i den grønne omstilling

Torsdag den 3. marts kl. 9-12 inviterer KL og alliancen Broen til Fremtiden til et webinar om borgernes deltagelse i den grønne omstilling.

KL og Broen til fremtiden er gået sammen om et webinar om borgerdeltagelse i den grønne omstilling. Webinaret byder blandt andet på input til borgerdeltagelsen i kommunerne fra Klimabevægelsen, Ungeklimarådet og Broen til fremtiden.

Derudover vil der også være en fælles dialog mellem Lars Tønder, professor MSO fra Københavns Universitet, Johan Galster, partner og direktør i We Do Democracy, Teknologirådet, Broen til fremtiden og KL om klimaborgersamlingers rolle i det kommunale politiske system herunder samspillet med kommunalbestyrelserne.

Erfaringer fra det nationale klimaborgerting og europæiske borgerting

Forud for den fælles dialog vil deltagerne med udgangspunkt i deres viden og arbejde med borgerinddragelse holde et oplæg. Lars Tønder fra Københavns Universitet vil fortælle om, hvorfor der er brug for borgerting på klimaområdet. Det gør han med udgangspunkt i sin forskning, hvor han i samarbejde med forskergruppen DIGT (Democratic Innovations in a Green Transition) har fulgt det nationale klimaborgertings arbejde og på baggrund af dette i 2021 udgivet et policy brief om rammerne for nationale klimaborgerting.

Derefter vil Johan Galster, som er partner og strategisk rådgiver i We Do Democracy og har gennemført flere kommunale borgersamlinger, holde oplæg om sine erfaringer. Han vil komme ind på klimaborgertingenes samspil med kommunalbestyrelsen, og hvad en borgersamling kan skabe af værdi for en kommune samt hvilke emner og spørgsmål, der egner sig til en borgersamling.

Lars Klüver, direktør i Teknologirådet vil bidrage med oplæg om europæiske erfaringer og overgang fra nationalt til lokalt klimaborgerting. En række europæiske lande har gennem de seneste år opnået solide erfaringer med brugen af borgersamlinger. Teknologirådet sidder i et europæisk netværk og trækker de konkrete erfaringer ind i deres arbejde med både det nationale klimaborgerting og lokale borgersamlinger i kommunerne. Teknologirådet har understøttet og faciliteret det nationale klimaborgerting fra start til slut og har netop taget hul på opgaven med et lokalt klimaborgerting i Aarhus Kommune.

De kommunale erfaringer

Klimakoordinator i Greve kommune, Julie Torsbjerg Lynge og projektleder for Aarhus kommunes demokratiindsats, Frederik Ingvardt Pedersen vil bidrage med deres kommunes konkrete erfaringer med borgersamlinger. Begge kommuner har i løbet af de seneste par år opstartet eller viderebygget på indsatser med borgerinddragelse gennem oprettelsen af borgersamlinger og klimaborgerting.

 

Tilmelding

Du tilmelder dig webinaret via dette link: Borgerdeltagelse i den grønne omstilling (kl.dk)

Det koster 450 kr. at deltage i webinaret. Studerende og frivillige ildsjæle kan deltage gratis.

 

Program

9.00 Velkommen v/ KL’s direktør Laila Kildesgaard og Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening og talsperson i Broen til fremtiden

9.20 Organisationerne får ordet - anbefalinger til kommunerne v/ Kirstine Lund Christiansen, forperson og bestyrelsesmedlem i Klimabevægelsen, Simon Weber fra Ungeklimarådet og Camilla Gregersen, forperson i Dansk Magisterforening og talsperson i Broen til fremtiden

10.00 Har klimakrisen forandret betingelserne for demokratiet? V/ Lars Tønder, professor MSO fra Københavns Universitet

10.15 Kort pause

10.20 Den gode borgersamling v/ Johan Galster, partner og rådgiver i We Do Democracy

10.35 Europæiske erfaringer og overgang fra nationalt til lokalt klimaborgerting v/ Lars Klüver, direktør i Teknologirådet

10.50 Fælles dialog mellem Lars Tønder, professor MSO fra Københavns Universitet, Johan Galster, We Do Democracy, Lars Klüver, direktør i Teknologirådet, Camilla Gregersen, formand i DM og talsperson i Broen til fremtiden og Laila Kildesgaard, direktør i KL

11.10 Kommunernes egne erfaringer med borgersamlinger v/ Julie Torsbjerg Lynge, klimakoordinator i Greve Kommune og Frederik Ingvardt Pedersen, projektleder for Aarhus Kommunes demokratiindsats

11.40 Opsamling på dagen v/Broen til fremtiden og KL

12.00 Tak for i dag

×

Log ind