23. februar 2022

Se optagelse fra KL’s møde mellem kommunerne og Nævnenes Hus

Torsdag d. 10. februar var direktør i Nævnenes Hus Christian Lützen, områdechef for Plan, Energi og Fødevarer Sheila Dyhr, leder af Helsingør Bylab og bestyrelsesmedlem i Danske Planchefer Dennis Larsen og landinspektør i Aarhus Kommune Ole Gregor på besøg i KL’s Studie. Dermed blev en øget dialog mellem kommunerne og Nævnenes Hus indledt. Få link til optagelsen af mødet her.

I forbindelse med de politiske forhandlinger med evalueringen af planloven har behovet for en styrket klagesagsbehandling været et væsentligt opmærksomhedspunkt for KL. I forlængelse af denne opmærksomhed havde KL besøg af Nævnenes Hus, der fortalte om deres arbejde for at sikre gode processer og svarede på spørgsmål fra kommunerne. Programmet bød på en drøftelse af sagsbehandlingstid, kvalitet af afgørelser og praksis samt forudsigelighed og gennemsigtighed i nævnenes afgørelser.

Fokus på sagsbehandlingstiden

Ét af de budskaber, som KL er stærkt optaget af, er, at sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet bringes ned jf. KL’s forslag til forbedring af klagesagsbehandlingen. I forbindelse med dette gav direktør i Nævnenes Hus, Christian Lützen en status på arbejdet i styrelsen, hvor de nu er i bund i sagerne fra før udflytningen og derfor ser frem mod bedre sagsbehandlingstider.

Øget kommunikation og gennemsigtighed fremadrettet

På mødet havde kontorchef i KL’s Center for Klima og Erhverv Karoline Amalie Steen en række forespørgsler fra kommunerne med. Der var især efterspørgsel på øget kommunikation og gennemsigtighed fra Nævnenes Hus. Disse forespørgsler blev hørt, og direktør i Nævnenes Hus Christian Lützen åbnede op for bedre mulighed for kommunikation i forbindelse med sager fremadrettet:

”Vores brugerflade udadtil har ikke været specielt hensigtsmæssig, det medgiver jeg gerne.
Vi har etableret et servicecenter nu og har udvidet telefontiden til at være åben hele dagen. Vi prøver at få skabt veje ind, så man hurtigt kan finde en, der faktisk ved, hvad det handler om.”

Dette blev taget godt imod hos Dennis Larsen, leder i Helsingør Bylab og bestyrelsesmedlem i Danske Planchefer, som også gerne ser øget kommunikation omkring sager og generelt mere samarbejde med Nævnenes Hus. Her er der mulighed for, at bedre samarbejde mellem kommunerne, plancheferne og Nævnenes Hus blandt andet kan styrke muligheden for at få ændret uhensigtsmæssig lovgivning på planområdet.

Link til optagelsen her

På mødet så både planchefer, miljøchefer samt kommunale jurister med, og nu kan optagelsen tilgås via linket herunder, så der er mulighed for at se eller gense mødet.

Find optagelsen fra mødet her.

Kontakt KL’s konsulent på planområdet Lasse Emil Stougaard på LEST@kl.dk for henvendelser på baggrund af mødet.

×

Log ind