16. februar 2022

Kursustilbud for både nye og erfarne varme- og energiplanlæggere

Komponent (Kommunernes udviklingscenter) har fokus på den grønne omstilling og tilbyder derfor kursus indenfor energiplanlægning - både et grundlæggende introduktionskursus til varmeforsyningsloven, og et kursus rettet mod erfarne kommunale energi- og varmeplanlæggere med fokus på projektgodkendelser i et energistrategisk perspektiv.

Den fremtidige energi- og varmeplanlægning kræver langsigtede og strategiske valg  

Kommunerne har et stort ansvar for at drive den grønne omstilling af varmesektoren og den fremtidige forsyningssikkerhed på den mest omkostningseffektive måde. Myndighedsbehandling af projektgodkendelser handler både om korrekt myndighedsbehandling men også om at have det lange lys på i forhold til den grønne omstilling. 

De to uddannelsesspor

Projektgodkendelser efter Varmeforsyningsloven - Grundlæggende: 

Som en indkøring til nye medarbejdere indenfor energiplanlægning udbyder Komponent kurset 'Projektgodkendelser efter Varmeforsyningsloven - Grundlæggende'. For at give de nødvendige værktøjer til at tackle opgaven vil du efter kurset have viden om og indsigt i hvordan du administrer og behandler projektforslag i overensstemmelse med lovgivning og den fremtidige forsyningssikkerhed i kommunen. 

Primære målgruppe: Nye kommunale planlæggere og sagsbehandlere indenfor energiplanlægning. 

Hvor og hvornår: 17.03.2022 kl. 09:30 - 16:30. Kurset afholdes på Comwell Middelfart, Karensmindevej 3, 5500 Middelfart.  

Pris: Prisen for kurset er 3.495 kr. og dækker undervisning, materialer og forplejning. 

Tilmelding: Tilmelding samt adgang til det fulde program for kurset foregår her: Projektgodkendelser efter Varmeforsyningsloven - grundlæggende | Komponent - Kommunernes udviklingscenter (cok.dk) 

 

Fra strategi til myndighedsgodkendelse - Videregående:

Derudover udbyder Komponent et kursus for erfarne kommunale energi- og varmeplanlæggere 'Fra strategi til myndighedsgodkendelse - Videregående', med fokus på projektgodkendelser i et energistrategisk perspektiv, herunder trædesten til en evt. kommende strategisk varmeplan. 

Primære målgruppe: Kommunale planlæggere og sagsbehandlere, der arbejder med varmeplanlægning i et strategisk perspektiv og de kommunale byggemyndigheder, som har ansvaret for projektgodkendelser af kollektive varmeforsyningsanlæg efter varmeforsyningsloven. 

Kurset forudsætter en grundlæggende viden om kommunens muligheder og pligter i forhold til varmeforsyningsloven.

Hvor og hvornår: 21.04.2022 kl. 09:30 - 22.04.2022 kl. 15:30. Kurset afholdes på Trinity Hotel og Konferencecenter, Gl. Færgevej 30, Snoghøj, 7000 Fredericia. 

Pris: Prisen er 7.750 kr. og dækker undervisning, materialer, forplejning samt overnatning i enkeltværelse. 

Tilmelding: Tilmelding samt adgang til det fulde program for kruset foregår her: Fra strategi til myndighedsgodkendelse - Videregående | Komponent - Kommunernes udviklingscenter (cok.dk)

Undervisere og oplægsholdere for begge uddannelsesspor: 

Advokat, partner og phd, Pernille Aagaard Truelsen, Energi og Miljø
Advokatfuldmægtig Helle Qvortrup Bachmann, Energi og Miljø
Søren Magnussen, erfaren kommunal varmeplanlægger, nu seniorkonsulent Dansk Fjernvarme

×

Log ind