02. februar 2022

KL afholder onlinemøde mellem kommunerne og Nævnenes Hus om klagesagsbehandling

Torsdag d. 10. februar kl. 10-11.30 kan du gratis deltage i onlinemøde mellem kommuner og Nævnenes Hus om Planklagenævnets sagsbehandlingstid. Få link til mødet her.

De politiske forhandlinger i forbindelse med evalueringen af planloven er fortsat i gang og forventes at strække sig hen over foråret. Ét af de budskaber, som KL er stærkt optaget af, er, at sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet bringes ned.

På onlinemødet drøfter Karoline Amalie Steen, kontorchef i Center for Klima og Erhverv, med blandt andre Christian Lützen, direktør i Nævnenes Hus, hvor Nævnenes Hus konkret kan gøre det bedre ift. kommunerne. Emnerne er sagsbehandlingstid, kvalitet i afgørelserne, forudsigelighed og gennemsigtighed samt dialog og kommunikation. Derudover gives også en status på arbejdet i styrelsen, og hvad der er på programmet den næste tid.

Hvis I i din kommune har et godt eksempel, som kan fremhæve et ønske om forbedring hos nævnet, vil KL gerne have jeres input. Skriv derfor gerne eksempler og ønsker til konsulent Lasse Emil Stougaard på LEST@kl.dk.

Målgruppen for mødet er planchefer og miljøchefer samt relevante medarbejdere, som er optagede af klagesagsbehandlingen. Det kunne også være kommunens jurister på området. Der er ingen øvre grænse for antal deltagere, og mødet er gratis.

Link til onlinemøde mellem kommuner og Nævnenes Hus d. 10. februar kl. 10-11.30

 

Ønsker du at modtage linket i din Outlook-kalender, skal du tilmelde dig online mødet inden mandag d. 7. februar her.

×

Log ind