09. februar 2022

KL afholder onlinemøde mellem kommunerne og Nævnenes Hus om klagesagsbehandling

I morgen, torsdag d. 10. februar kl. 10.00-11.30, kan du gratis deltage i onlinemøde mellem kommunerne og Nævnenes Hus om Planklagenævnets sagsbehandlingstid. Få link til mødet her.

De politiske forhandlinger i forbindelse med evalueringen af planloven er fortsat i gang og forventes at strække sig hen over foråret. Ét af de budskaber, som KL er stærkt optaget af, er, at sagsbehandlingstiden i Planklagenævnet bringes ned.

På onlinemødet i morgen drøfter Karoline Amalie Steen, kontorchef i Center for Klima og Erhverv, med Christian Lützen, direktør i Nævnenes Hus, hvor Nævnenes Hus kan gøre det bedre ift. kommunerne. Her er Dennis Larsen, leder af Helsingør Bylab og medlem af KTC Planfaggruppen med sammen med Ole Gregor, landinspektør i Aarhus kommune. Emnerne på mødet er sagsbehandlingstid, kvalitet i afgørelser og praksis samt forudsigelighed og gennemsigtighed. Spørgsmål kan stilles i chatten under mødet.

Målgruppen for mødet er planchefer og miljøchefer samt relevante medarbejdere, som er optagede af klagesagsbehandlingen. Det kunne også være kommunens jurister på området.

Der er ingen øvre grænse for antal deltagere, og mødet er gratis.

 

Program

Kl. 10.00-10.05 Velkomst

Kl. 10.05–10.20 Første tema: Sagsbehandlingstid

Kl. 10.20–10.50 Andet tema: Kvalitet af afgørelser og praksis

Kl. 10.50–11.05 Tredje tema: Forudsigelighed og gennemsigtighed

Kl. 11.05–11.25 Spørgsmål fra publikum

Kl. 11.25-11.30 Opsamling og tak for i dag.

 

Link til mødet

 

Hvis du oplever udfordringer med linket, så kontakt studentermedhjælper Emilie Pihlkjær Nitschke på EMPN@kl.dk eller 3370 3953.

×

Log ind