05. december 2022

Webinar om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

Affaldsområdet har traditionelt været et centralt borgernært område i forsyningssektoren i kommunerne. Med den politiske aftale om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser af 30. august 2022, bliver det en bunden opgave for kommunerne at selskabsgøre alle affaldsydelser. Et lovforslag forventes at træde i kraft i 2024. Men hvad er der af muligheder og begrænsninger i selskabsgørelsen og hvor langt rækker selskabsgørelsen?

Webinaret er optaget. Hvis du ønsker adgang webinaret og de tilhørende præsentationer, kan du kontakte SANY@kl.dk.

Prisen for adgang til webinaret er 500,-. For medlemmer af kommunernes affaldsnetværk, er der en reduceret pris på 250,-. 

D. 13. december kl. 13.00-16.00

Der ses et behov for at prioritere samspillet mellem selskaberne, deres bestyrelser og kommunerne. I kommunens roller som både ejer, myndighed og samarbejdspartner ligger et stort potentiale for at samtænke, koordinere og sætte tydelig retning i ejerskabsudøvelsen. Fx igennem aktiv brug af ejerskabsstrategier, der taler ind i kommunalbestyrelsens mål og samspillet med bl.a. kommunens klimaplan.

Selskaberne skal udskilles som særlige selskaber af hensyn til armslængde til myndighedsopgaven – og af hensyn til at imødegå Landsskatterettens afgørelse fra oktober 2020 om, at kommunerne ikke må opkræve moms på affaldsydelser - men hvordan må selskabsgørelsen konkret organiseres fremadrettet?

  • Må selskaberne lægges sammen med kommunens andre selskaber i fx et multiforsyningsselskab? 

  • Må de organiseres på tværs af kommuner samtidig – evt. sammen med selskabsgørelsen af affaldsforbrænding?

  • Hvordan skabes konkret øget gennemsigtighed i omkostninger til driftsopgaven?

  • Skal der være eksterne og måske forbrugerrepræsentanter i bestyrelsen?

  • Hvordan skal kommunen agere som ejer i forhold til den grønne omstilling, klima, affaldsforebyggelse, genbrug og genanvendelse og

  • Hvordan sikres et godt samarbejde mellem kommune og selskab

Program for dagen: 

13.00 - 13.15 Velkomst: KL byder velkommen og rammesætter opgaven
                     v./ Sara Røpke, Kontorchef i Klima og Erhverv, KL 

13.15 - 13.30 Politisk aftale om selskabsgørelse: KL redegør for aftalens indhold – hvad ved vi og hvad ved vi ikke?
                     v./ Anders Christiansen, Chefkonsulent i KL 

13.30 - 14.00 Behov for øget samspil mellem selskaber, bestyrelser og kommuner
                     v/Komponent

14.00 - 14.15 Skærmpause

14.15 - 14.45 De juridiske organiseringsmodeller og de styringsredskaber, kommunerne har efter en selskabsgørelse
                     v./ Rikke Søgaard Berth, Horten 

14.45 - 15.00 Skærmpause

15.15 - 15.30 Køge Kommunes strategiske overvejelser ved selskabsgørelse
                     v./ Torben Nøhr, Strategikonsulent

15.30 - 15.45 Vordingborg kommunes strategiske overvejelser ved selskabsgørelse
                    v./ Kristina Koch Sloth, Kommunaldirektør i Vordingborg kommune. 

15.45-16.00 Opsamlende dialog med panel samt tak for i dag

 

 

Arrangement

Arrangement Webinar om selskabsgørelse af kommunernes levering af affaldsydelser

PDF

PDF Aftale om selskabsgørelse

×

Log ind