13. december 2022

Gode cykeldata til alle

Kommunernes Landsforening (KL) og den kommunale del af GeoDanmark har fået støtte fra Cykelpuljen til projektet Gode cykeldata til alle.

Projektet skal bidrage til at øge kvalitet og sammenhæng i eksisterende cykeldata og dermed skabe en mere robust digital cykelinfrastruktur til glæde for de af jer, der arbejder med at fremme cyklisme. I projektet indgår data fra GeoDanmark Grunddata, Geografiske fagdata i GeoDanmark (GeoFA) samt vejforvaltningssystemerne (vejman.dk og RoSy).

”Gode cykeldata til alle” har geografisk fokus på Supercykelstisamarbejdet Region Midtjylland, men resultater og metoder skal kunne udbredes til alle landets kommuner.

Projektets endelige organisering er endnu ikke fastlagt, men der tilstræbes en bred inddragelse og videndeling blandt forskellige typer af dataejere og databrugere. Projektet forventes afsluttet ultimo 2023. 

Hvis du vil vide mere

Du kan læse mere om idegrundlaget bag ”gode cykeldata til alle” samt det afsluttede projekt National kortlægning af cykelinfrastruktur, som danner baggrund for det nye projekt.

Hvis du er interesseret i at få nyheder fra projektet, så send en mail til asni@kl.dk

Har du konkrete spørgsmål er du meget velkommen til at kontakte projektets tovholdere:

Line Hvingel, KL, lihv@kl.dk

Thomas Jensen, KL, thje@kl.dk

×

Log ind