30. august 2022

Webinar om ansøgningsmuligheder til puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer

Bolig- og Planstyrelsen inviterer i samarbejde med KL landets kommuner til et webinar om mulighederne for at søge om midler fra puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer. Formålet med webinaret er at introducere kommunerne til de nye muligheder i Fonden for blandede byer med særlig vægt på ansøgningsprocesserne for puljerne.

Hovedformålet med webinaret er, at kommunerne får mulighed for at stille spørgsmål og komme med bemærkninger til puljerne og til de nye bekendtgørelser, der trådte i kraft den 1. juli. Bekendtgørelserne knytter direkte an til puljerne i boligaftalen, og præciserer, hvad kommuner skal være opmærksomme på i ansøgningen for at kunne komme i betragtning til midlerne.

Samlet for puljerne gælder det, at de skal bidrage til at skabe mere blandede byer ved at fremme flere billige almene boliger med plads til alle. Det kan f.eks. være i forhold til at tilskynde til en højere grad af fortætning med nye almene boliger, ny grundkøbslåneordning til understøttelse af nye almene boliger eller etablering af særlige billige almene familieboliger målrettet borgere i hjemløshed.

I præsentationen af de to puljer, der er målrettet hjemløshedsindsatsen, vil Socialstyrelsen sammen med Bolig- og Planstyrelsen præsentere centrale punkter, der skal være indeholdt i den plan for bekæmpelse af hjemløshed, som kommunerne skal udfylde som en del af ansøgningsmaterialet til de to puljer.

Det er relevant for kommunerne at være opmærksomme på, at det også er et centralt mål i den politiske aftale, at kommunen skal afhjælpe hjemløshed. Puljerne vedr. særligt billige boliger skal således medvirke til at understøtte, at der er billige boliger til at den enkelte kommune kan løfte denne opgave. Vær opmærksom på, at ansøgningsfristen til puljen vedrørende huslejenedsættelse i eksisterende boliger er 30. september 2022.

Herudover vil der være oplæg fra Landsbyggefonden i forhold til muligheden for at søge om midler til bæredygtige almene boliger.

Webinar om ansøgningsmuligheder til puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer (kl.dk) 

Webinaret bliver afholdt d. 14. september 2022 klokken 13:00 - 15:15 gennem Vimeo og man får tilsendt et link på dagen.

Arrangementet er gratis og du kan tilmelde dig herunder: 

Arrangement

Webinar om ansøgningsmuligheder til puljerne i boligaftalen Fonden for blandede byer

Tilmeldingsfristen er d. 13. september klokken 12. 

Vi håber på at se så mange af jer som muligt. 

 

×

Log ind